CITACEZábava

100 nejlepších anglických citátů

Anglické citáty 100 nejlepších anglických citátů. Přečtěte si citáty v angličtině. Anglické citáty 100 nejslavnějších citátů všech dob.Chcete poslat citát v anglických citátech.

 

Anglické citáty

 

Anglické citáty

 

 • Největší sláva života nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že pokaždé, když padneme, vstaneme. -Nelson Mandela
 • Způsob, jak začít, je přestat mluvit a začít dělat. -Walt Disney Anglické citáty
 • Váš čas je omezený, tak ho nepromarněte životem někoho jiného. Nenechte se chytit do pasti dogmat – což je život s výsledky myšlení jiných lidí. -Steve Jobs Angličtina citáty
 • Život je to, co se děje, když jste zaneprázdněni jinými plány. -John Lennon
 • Citáty o lásce

 

Krátké anglické citáty

 

Krátké anglické citáty

 

Znalosti a zkušenosti ostatních jsou cenným zdrojem inspirace a motivace. Učit se od úspěšných lídrů a podnikatelů je skvělý způsob, jak růst.

Život nám hází klacky pod nohy. A přestože se na cestě k úspěchu mohou vyskytnout překážky, je nutné pokračovat v úsilí s vědomím, že se budou dělat chyby a neúspěch je nevyhnutelný.

I ti nejúspěšnější lidé na světě mají za sebou řadu nezdarů a potíží. Z jejich výzev a úspěchů se lze mnohému naučit. Svou moudrost naštěstí shrnuli do smysluplných citátů, které si můžete uložit pro pozdější použití. Citáty o lidech

 

 • Šířte lásku všude, kam jdete. Ať k tobě nikdo nikdy nepřijde, aniž by odešel šťastnější. -Matka Tereza
 • Až dojdete na konec lana, uvažte na něm uzel a zavěste se. -Franklin D. Roosevelt
 • Vždy mějte na paměti, že jste naprosto jedineční. Stejně jako všichni ostatní. -Margaret Mead
 • Nehodnoťte každý den podle úrody, kterou sklidíte, ale podle semínek, která zasadíte. -Robert Louis Stevenson
 • Budoucnost patří těm, kteří věří v krásu svých snů. -Eleanor Rooseveltová
 • Řekni mi to a já zapomenu. Naučte mě to a já si to budu pamatovat. Zapojte mě do toho a já se to naučím. -Benjamin Franklin
 • Ty nejlepší a nejkrásnější věci na světě nelze vidět ani se jich dotknout – je třeba je cítit srdcem. -Helen Keller Krátké anglické citáty
 • Právě v nejtemnějších chvílích se musíme soustředit, abychom viděli světlo. -Aristoteles
 • Kdo je šťastný, udělá šťastnými i ostatní. -Anne Frank Krátké anglické citáty
 • Nechoďte tam, kam může vést cesta, jděte raději tam, kde žádná cesta není, a zanechte stopu. -Ralph Waldo Emerson
 • Citáty o přátelství
 • Citáty o dětech

 

Anglické citáty o životě

 

Anglické citáty o životě

 

 • 1. „Šiřte lásku všude, kam jdete. Ať k tobě nikdo nikdy nepřijde, aniž by zanechal větší radost.“ -Matka Tereza
 • 2. „Až dojdeš na konec provazu, udělej na něm uzel a drž se.“ -Franklin D. Roosevelt
 • 3. „Vždy mějte na paměti, že jste naprosto jedineční. Stejně jako všichni ostatní.“ -Margaret Mead
 • 4. „Nesuď každý den podle úrody, kterou sklidíš, ale podle semen, která zasadíš.“ -Robert Louis Stevenson
 • 5. „Budoucnost patří těm, kteří věří v krásu svých snů.“ -Eleanor Rooseveltová
 • 6. „Řekni mi to a já zapomenu. Naučte mě to a já si to budu pamatovat. Zapojte mě do toho a já se to naučím.“ -Benjamin Franklin
 • 7. „Nejlepší a nejkrásnější věci na světě nelze vidět, ani se jich dotknout – je třeba je cítit srdcem.“ -Helen Keller Angličtina Citáty o životě
 • 8. „Právě v nejtemnějších chvílích se musíme soustředit, abychom viděli světlo.“ -Aristoteles
 • 9. „Kdo je šťastný, udělá šťastnými i ostatní.“ -Anne Frank English citáty o životě
 • 10. „Nechoďte tam, kam vede cesta, jděte raději tam, kde cesta není, a zanechte stopu.“ -Ralph Waldo Emerson Citáty o rodině

 

Anglické citáty o přátelství

 

Anglické citáty o přátelství

 

 • V životě vás čeká mnoho porážek, ale nikdy se nenechte porazit. -Maya Angelou
 • Největší sláva života nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že pokaždé, když padneme, vstaneme. -Nelson Mandela
 • Nakonec nejsou roky vašeho života to, co se počítá. Je to život ve vašich letech. -Abraham Lincoln
 • Nikdy nedopusťte, aby vám strach z vyřazení zabránil ve hře. -Babe Ruth
 • Život je buď odvážné dobrodružství, nebo nic. -Helen Keller Citáty o přátelství
 • Mnoho životních neúspěchů jsou lidé, kteří si neuvědomili, jak blízko byli úspěchu, když se vzdali. Thomas A. Edison Angličtina Citáty o přátelství – Citáty o lásce k muži

 

Anglické citáty z písní

 

Anglické citáty z písní

 

 • 11. „Kdyby byl život předvídatelný, přestal by být životem a byl by bez chuti.“ -Eleanor Rooseveltová
 • 12. „Nakonec se nepočítají roky života, ale život v letech.“ -Abraham Lincoln
 • 13. „Život je sled lekcí, které je třeba prožít, abychom je pochopili.“ -Ralph Waldo Emerson
 • 14. „V životě tě čeká mnoho porážek, ale nikdy se nenech porážet.“ -Maya Angelou
 • 15. „Nikdy nedopusťte, aby vám strach ze striku zabránil hrát hru.“ -Babe Ruth
 • 16. „Život není nikdy spravedlivý a možná je pro většinu z nás dobře, že není.“ -Oscar Wilde
 • 17. „Jediná nemožná cesta je ta, kterou nikdy nezačneš.“ -Tony Robbins
 • 18. „V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Malé věci můžeme dělat jen s velkou láskou.“ -Matka Tereza
 • 19. „Jen život žitý pro druhé je život, který stojí za to žít.“ -Albert Einstein Anglické písně citáty
 • 20. „Smyslem našeho života je být šťastný.“ -Dalai Lama Anglická píseň citáty

 

Anglické citáty s překladem

 

Anglické citáty s překladem

 

 • 21. „Život je to, co se děje, když jste zaneprázdněni jinými plány.“ -John Lennon
 • 22. „Žiješ jen jednou, ale pokud to děláš správně, stačí to jednou.“ -Mae West
 • 23. „Žij na slunci, plav v moři, pij divoký vzduch.“ -Ralph Waldo Emerson
 • 24. „Jděte směle za svými sny! Žijte život, jaký jste si představovali.“ -Henry David Thoreau
 • 25. „Největší sláva v životě nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že pokaždé, když padneme, vstaneme.“ -Nelson Mandela
 • 26. „Život je opravdu jednoduchý, ale my si ho snažíme komplikovat.“ -Konfucius
 • 27. „Ať žiješ po všechny dny svého života.“ -Jonathan Swift Anglické citáty s překladem
 • 28. „Život sám je ta nejkrásnější pohádka.“ -Hans Christian Andersen
 • 29. „Nedovol, aby ti vydělávání na živobytí bránilo v tom, abys žil.“ -John Wooden
 • 30. „Život je náš, abychom ho strávili, ne abychom ho zachraňovali.“ -D. H. Lawrence Anglické citáty s překladem

 

Anglické citáty o lásce

 

Anglické citáty o lásce

 

 • Usmívejte se, protože život je krásná věc a je toho hodně, čemu se můžete smát. -Marilyn Monroe
 • Život je dlouhá lekce pokory. -James M. Barrie Anglické citáty o lásce
 • Ve třech slovech mohu shrnout vše, co jsem se o životě naučil: jde to dál. -Robert Frost
 • Milujte život, který žijete. Žijte život, který milujete. -Bob Marley
 • Život je buď odvážné dobrodružství, nebo nic. -Helen Kellerová
 •  Nohy ve vašich botách. Seuss Anglické citáty o lásce
 • Život se skládá z mnoha částí, které se sváří dohromady. -Charles Dickens
 • Váš čas je omezený, tak ho nepromarněte životem někoho jiného. Nenechte se chytit do pasti dogmat – což je život s výsledky myšlení jiných lidí. -Steve Jobs
 • Život je zkoušení věcí, jestli fungují. -Ray Bradbury
 • Mnoho životních neúspěchů jsou lidé, kteří si neuvědomili, jak blízko byli úspěchu, když se vzdali. -Thomas A. Edison Anglické citáty o lásce

 

Krátké anglické citáty s překladem

 

Krátké anglické citáty s překladem

 

 • 31. „Usmívejte se, protože život je krásná věc a je toho hodně, čemu se můžete smát.“ -Marilyn Monroe
 • 32. „Život je dlouhá lekce pokory.“ -James M. Barrie Krátké anglické citáty s překladem
 • 33. „Ve třech slovech mohu shrnout vše, co jsem se o životě naučil: jde to dál.“ -Robert Frost
 • 34. „Milujte život, který žijete. Žijte život, který milujete.“ -Bob Marley
 • 35. „Život je buď odvážné dobrodružství, nebo nic.“ -Helen Kellerová
 • 36.  Mějte mozek v hlavě. A vy máte nohy v botách. Nebo se můžete vydat jakýmkoli směrem.“ -Dr. Seuss Krátké anglické citáty s překladem
 • 37. „Život se skládá z tolika rozdělení, která se sváří dohromady.“ -Charles Dickens
 • 38. „Tvůj čas je omezený, tak jím neplýtvej, když žiješ život někoho jiného. Nenechte se chytit do pasti dogmatu – což je život s výsledky myšlení jiných lidí.“ -Steve Jobs
 • 39. „Život je zkoušení věcí, jestli fungují.“ -Ray Bradbury
 • 40. „Mnoho životních neúspěchů jsou lidé, kteří si neuvědomili, jak blízko byli úspěchu, když to vzdali.“ -Thomas A. Edison

 

Zajímavé citáty

 

Zajímavé citáty

 

 • 41. „Tajemství úspěchu je dělat obyčejné věci neobyčejně dobře.“ -John D. Rockefeller Jr.
 • 42. „Zjistil jsem, že čím víc pracuji, tím víc mám štěstí.“ -Thomas Jefferson
 • 43. „Úspěch není konečný, neúspěch není osudový: důležitá je odvaha pokračovat.“ -Winston S. Churchill
 • 44. „Nejdříve je třeba přestat mluvit a začít dělat.“ -Walt Disney
 • 45. „Nenechte se rozptylovat kritikou. Pamatujte si – jediná chuť úspěchu, kterou někteří lidé dostanou, je ukousnout si z vás.“ -Zig Ziglar
 • 46. „Úspěch obvykle přichází k těm, kteří jsou příliš zaneprázdněni, než aby ho hledali.“ -Henry David Thoreau
 • 47. „O úspěchu jsem nikdy nesnil, pracoval jsem na něm.“ -Estee Lauder
 • 48. „Zdá se, že úspěch je spojen s akcí. Úspěšní lidé se neustále pohybují. Dělají chyby, ale nevzdávají se.“ -Conrad Hilton
 • 49. „Úspěch není tajemstvím. Je výsledkem přípravy, tvrdé práce a učení se z neúspěchu.“ -Colin Powell
 • 50. „Skutečnou zkouškou není, zda se tomuto selhání vyhnete, protože to se vám nepodaří. Jde o to, zda se necháte zatvrdit nebo zahanbit k nečinnosti, nebo zda se z toho poučíte; zda se rozhodnete vytrvat.“ -Barack Obama

 

Citáty slavných

 

Citáty slavných

 

 • 51. „Jediným omezením naší realizace zítřka budou naše dnešní pochybnosti.“ -Franklin D. Roosevelt
 • 52. „Je lepší selhat v originalitě než uspět v napodobování.“ -Herman Melville
 • 53. „Úspěšní lidé dělají to, co neúspěšní lidé nejsou ochotni dělat. Nepřejte si, aby to bylo jednodušší, přejte si, abyste byli lepší.“ -Jim Rohn
 • 54. „Cesta k úspěchu a cesta k neúspěchu jsou téměř totožné.“ -Colin R. Davis
 • 55. „Neuspěl jsem na cestě k úspěchu.“ -Thomas Edison
 • 56. „Pokud si stanovíte směšně vysoké cíle a bude to neúspěch, selžete nad úspěchem ostatních.“ -James Cameron
 • 57. „Když se na to podíváte opravdu zblízka, zjistíte, že většina nočních úspěchů trvala dlouho.“ -Steve Jobs
 • 58. „Úspěšný člověk je ten, kdo dokáže položit pevné základy z cihel, které mu ostatní hodili na hlavu.“ -David Brinkley
 • 59. „Nejlépe se daří těm, kteří se snaží, aby se jim dařilo co nejlépe.“ -John Wooden
 • 60. „Nesnažte se stát člověkem úspěchu, ale spíše člověkem hodnoty.“ -Albert Einstein
 • Motivační citáty pro úspěch v práci a životě 100+ citátů

 

Citáty o inteligenci

 

 • 61. „Nebojte se vzdát dobrého, abyste dosáhli velkého.“ -John D. Rockefeller
 • 62. „Vždy mějte na paměti, že vaše vlastní předsevzetí k úspěchu je důležitější než jakákoli jiná věc.“ -Abraham Lincoln
 • 63. „Úspěch je jít od neúspěchu k neúspěchu bez ztráty nadšení.“ -Winston Churchill
 • 64. „Víte, že jste na cestě k úspěchu, pokud byste dělali svou práci a nedostali za ni zaplaceno.“ -Oprah Winfrey
 • 65. „Pokud chcete dosáhnout dokonalosti, můžete toho dosáhnout již dnes. Od této chvíle přestaňte dělat méně než vynikající práci.“ -Thomas J. Watson
 • 66. „Pokud něco opravdu chcete, nečekejte na to – naučte se být netrpěliví.“ -Gurbaksh Chahal
 • 67. „Jediné místo, kde je úspěch přednější než práce, je ve slovníku.“ -Vidal Sassoon
 • 68. „Pokud nejste ochotni riskovat to, co je obvyklé, musíte se spokojit s tím, co je obyčejné.“ -Jim Rohn
 • 69. „Klíčem k úspěchu je především příprava.“ -Alexander Graham Bell
 • 70. „Lidé, kteří jsou úspěšní, mají dynamiku. Čím více se jim daří, tím více chtějí uspět a tím více nacházejí způsob, jak uspět. Podobně, když se někomu nedaří, má tendenci dostat se na sestupnou spirálu, která se může stát i sebenaplňujícím se proroctvím.“ -Tony Robbins
 • Citáty o přátelství 55 nejlepších citátů o přátelství

 

Citáty o moudrosti

 

 • 71. „Věřte, že to dokážete, a máte napůl vyhráno.“ -Theodore Roosevelt
 • 72. „Jediný člověk, kterým se máš stát, je ten, kterým se rozhodneš být.“ -Ralph Waldo Emerson
 • 73. „Naučil jsem se, že lidé zapomenou, co jste řekli, lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se díky vám cítili.“ -Maya Angelou
 • 74. „Otázkou není, kdo mi to dovolí, ale kdo mi v tom zabrání.“ -Ayn Randová
 • 75. „Vítězství není všechno, ale chtít vyhrát ano.“ -Vince Lombardi
 • 76. „Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo si myslíš, že to nedokážeš, máš pravdu.“ -Henry Ford
 • 77. „Chybí vám 100 % střel, které neuděláte.“ -Wayne Gretzky
 • 78. „Já sám nemohu změnit svět, ale mohu hodit kámen do vody a vytvořit mnoho vln.“ -Matka Tereza
 • 79. „Stáváš se tím, čemu věříš.“ -Oprah Winfrey
 • 80. „Nejtěžší je rozhodnout se jednat, zbytek je jen houževnatost.“ -Amelia Earhartová
 • Citáty o rodině 100 citátů o síle rodiny

 

Citáty o osobnosti 

 

 • 81. „Je úžasné, že nikdo nemusí čekat ani okamžik, než začne zlepšovat svět.“ -Anne Frank
 • 82. „Neprozkoumaný život nestojí za to žít.“ -Sokrates
 • 83. „Vše, co jste kdy chtěli, je na druhé straně strachu.“ -George Addair
 • 84. „Sněte ve velkém a odvažte se selhat.“ -Norman Vaughan
 • 85. „Když neuspějete, můžete být zklamáni, ale když to nezkusíte, jste odsouzeni k záhubě.“ -Beverly Sills
 • 86. „Život je z 10 % to, co se mi děje, a z 90 % to, jak na to reaguji.“ -Charles Swindoll
 • 87. „Nic není nemožné, samo slovo říká: „Jsem možný!““ -Audrey Hepburn
 • 88. „Nezáleží na tom, jak pomalu jedete, pokud se nezastavíte.“ -Konfucius
 • 89. „Když se zdá, že jde všechno proti vám, vzpomeňte si, že letadlo startuje proti větru, ne s ním.“ -Henry Ford
 • 90. „Příliš mnoho z nás nežije své sny, protože žijeme své strachy.“ -Les Brown
 • Bláznivé citáty 100+ nejbláznivějších citátů

 

Citáty o sportu

 

 • 91. „Za ta léta jsem se naučil, že když je člověk rozhodnutý, strach se zmenšuje.“ -Rosa Parks
 • 92. „Test jsem nezvládl. Jen jsem našel 100 způsobů, jak to udělat špatně.“ -Benjamin Franklin
 • 93. „Když vám nabídnou místo na raketové lodi, neptejte se, jaké místo! Prostě pokračujte.“ -Sheryl Sandberg
 • 94. „Svůj úspěch přičítám tomu, že jsem se nikdy nevymlouval ani nevymlouval.“ -Florence Nightingale
 • 95. „Raději zemřu vášní než nudou.“ -Vincent van Gogh
 • 96. „A když se podíváš na to, co v životě máš, vždycky budeš mít víc.  Neboli když se budete dívat na to, co v životě nemáte, nikdy nebudete mít dost.“ -Oprah Winfrey
 • 97. „Snění je koneckonců forma plánování.“ -Gloria Steinem
 • 98. „Cokoli si lidská mysl dokáže představit a čemu uvěří, toho může dosáhnout.“ -Napoleon Hill
 • 99. „Nejprve si stanovte určitý, jasný praktický ideál, cíl, úkol. Za druhé, měj potřebné prostředky k dosažení svého cíle; moudrost, peníze, materiál a metody. Za třetí, přizpůsob všechny své prostředky tomuto cíli.“ -Aristoteles
 • 100. „Za dvacet let budete více zklamaní z věcí, které jste neudělali, než z těch, které jste udělali. Takže odhoďte motouzy, vyplujte z bezpečného přístavu, chyťte do plachet vítr. Prozkoumávejte, sněte, objevujte.“ -Mark Twain
 • Vypadávání vlasů? Jezte těchto 9 potravin, abyste zabránili vypadávání vlasů

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button