ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Děliče napětí

Děliče napětí vše o děliči napětí , odporový dělič napětí co potřebujete vědět . Děliče napětí jsou v podstatě rezistory s odbočkou….

V podstatě se jedná o rezistor s odbočkou, která jej rozděluje na dvě části s rezistory R1 a R2 zapojenými do série. Dělič napětí je připojen paralelně ke zdroji a ze svorek 1,2 je odebíráno potřebné nižší napětí U2; toto napětí je rovno úbytku napětí na části s rezistorem R2 . Dělič s odbočkou představovanou běžcem pohybujícím se po rezistoru se nazývá potenciometr. Poměr rezistorůR1, R2 můžeme libovolně měnit. Z nezatíženého děliče neodebíráme proud, zatímco ze zatíženého děliče odebíráme proud, který musí být mnohem menší než proud procházející děličem, aby napětí na výstupních svorkách příliš nekleslo.

Dělič napětí Dělič napětí vše o děliči napětí , odporový dělič napětí co potřebujete vědět . Děliče napětí jsou v podstatě rezistory s odbočkou....

Mohlo by vás zajímat :

Elektrolýza

 

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button