ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

PŘECHODY PN – schéma , vysvětlení , získané zkušenosti ,

PŘECHODY PN – schéma , vysvětlení , získané zkušenosti ,

TRANSITION PN

V jednom monokrystalu polovodiče můžeme vhodnou technologií vytvořit dvě oblasti s různými typy vodivosti. Oblast monokrystalu polovodiče, ve které se mění vodivost z typu P na typ N (nebo naopak), se nazývá přechod PN.

PN přechody PN přechody

Protože v oblasti P je přebytek děr a v oblasti N přebytek elektronů, začne mezi oběma oblastmi působit přitažlivá elektrostatická síla, jakmile se vytvoří průchod (po dokončení technologického procesu). (

Coulombova síla

)Coulombův zákon

: síla F mezi dvěma bodovými náboji Q1 a Q2 v klidu je přímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti r. Konstanta v Coulombově zákoně vyjadřuje vliv prostředí, v němž na sebe bodové náboje působí. V současné době ji vyjadřujeme pomocí relace:

konstanta Coulombova zákona

 

V bezprostřední blízkosti přechodu přecházejí díry z oblasti P do oblasti N a elektrony naopak. Zároveň v oblasti N zůstává po elektronech nepohyblivý prostorový náboj kladných iontů a v oblasti P po dírách nepohyblivý náboj záporných iontů. Elektrické pole mezi oběma prostorovými náboji se zvětšuje, dokud nenastane rovnováha mezi přitažlivou silou opačných nábojů v oblastech P a N a elektrostatickou silou prostorového náboje. V blízkosti hraniční oblasti mezi oblastmi P a N vzniká prázdná oblast. Vzniklé elektrostatické pole nepohyblivých iontů se nazývá potenciálová bariéra.

5 věcí, které byste měli vědět o mužské plešatosti

PN průchod v závětrném směru .

pn přechod v uzavíracím směru

Připojené napětí zesílí účinek potenciálové bariéry. Průchodem projdou pouze minoritní elektrony z oblasti P a minoritní děrové elektrony z oblasti N. Protože v obou oblastech je málo minoritních nosičů, vzniká proud řádu ;Říkáme, že PN průchod je polarizován v závětrném směru.

PN průchod v propustném směru 

pn přechod v propustném směru PN přechody

Přiložené napětí zeslabí účinek potenciálové bariéry a od určité velikosti její účinek zcela zruší. Pokud průchodem začnou procházet většinové nosiče proudu, říkáme, že PN průchod je polarizován v propustném směru.Pn průchody se snadno učí. 

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button