ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Vedení elektrického proudu v plynech

Vedení elektrického proudu v plynech, jak funguje . Vše, co potřebujete vědět o vedení elektřiny v plynech .

Vedení elektrického proudu v plynech 

  • Za normálních podmínek (tlak, teplota) jsou plyny špatnými vodiči elektřiny.  Dobrými vodiči se stávají v okamžiku, kdy na plyn začne působit ionizátor (např. teplo, radioaktivní záření, napětí atd.).
  • Jako ionizátor se nejčastěji používá teplo generované žhavým vláknem katody. Působením ionizátoru se plyn v důsledku ionizace stává vodivým na . Ionizací rozumíme uvolnění (odtržení) elektronu z molekuly plynu, čímž se molekula rozdělí na dvě části:

1) elektricky kladně nabitý iont – kation +

2) elektricky záporně nabitý ion – aniont –

  • Při rozkladu molekul v uzavřeném prostoru mezi dvěma elektrodami, na které je přivedeno napětí (výbojka), dochází k pohybu iontů (aniontů ke kladné a kationtů k záporné elektrodě), čímž vzniká elektrický proud.

Vedení elektrického proudu v plynech

Princip výbojky                            Charakteristika výboje v plynu.

Velikost elektrického proudu je přímo úměrná napětí na elektrodách. S rostoucím napětím  proud v plynu roste, dokud nedosáhne hodnoty In (nasycení), která zůstává nezměněna i přes další zvyšování napětí. Hodnota In závisí na použitém ionizátoru.

Podívejte se také na : Řízení spotřeby elektrické energie. proud v kapalině 

Podle velikosti proudu dělíme samostatné výboje na:

  •  žhavení – vzniká slabým proudem a světelný jev je charakterizován žhavým hořením.
  • oblouk – vzniká při silnějším proudu, kdy jsou ionty v díky vysoké kinetické energii při dopadu na elektrodu příčinou jeho vznícení.
  • jiskra – vzniká při velmi silných proudech a má krátké trvání.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button