ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Základní logické operátory AND,OR, NEGATION,NAND a NOR

Základní logické operátory jsou AND,OR, NEGATION,NAND a NOR . Základní logické operace a jejich použití . Funkce , schémata , vysvětlivky

AND – Základní logické operátory

– logický součin y= A x B

funkce : výstup je logickým součinem všech jejích vstupů

Značka:

A

NEBO:

– Logický součet Y= A+B

Funkce : je logický součet všech jejích vstupů

NEBO

NEGACE (NE)

– logická negace y

funkce: výstupem je negace jeho vstupu, také se nazývá logický invertor.

Je pot pro vlasy nebezpečný?Jak se mu bránit?

NEGACIA Základní logické operátory

NAND – Základní logické operátory

– negovaný logický součin

Funkce: jejím vstupem je negace log. součin všech jeho vstupů

NAND Základní logické operátory

NOR

Přečtěte si také :

Logická síť

– negovaný logický součet

Funkce: jejím výstupem je negace log. součet všech jeho vstupů.

NOR Základní logické operátory

Kombinované zapojení el. Zdroje

Pokud potřebujeme zvýšit napětí , ale také proud, připojíme zdroje kombinovaně.
Je-li počet článků zapojených sériově v jedné baterii n a počet sériových baterií zapojených paralelně m, je svorkové napětí nezatížené baterie U0=nu0 , svorkové napětí baterie při zatížení U=nu a vnitřní odpor baterie Ri=nri/m. Jmenovitý proud I= mi. Počet článků potřebných k sestavení baterie se rovná součtu nm.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button