ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Šíření tepla – Metody šíření tepla

Teplo se šíří třemi způsoby:- vedením (kondukcí),- konvekcí (konvekcí),- sáláním (radiací). Definice šíření tepla .

Šíření tepla

Teplo se šíří z teplejšího prostředí do chladnějšího třemi způsoby:

– vedení (kondukce),

– prouděním (konvekcí),

– zářením.

Zpravidla se šíří všemi způsoby současně, ale některý z nich může převažovat. 

Snímače teploty (teploměry)

Vedení tepla ( Šíření tepla )

– Jedná se o šíření tepla v pevných látkách. Základní veličinou vedení tepla je tepelný tok – množství tepla, které projde tělesem za jednotku času. Při vedení tepla předávají částice hmoty v oblasti s vyšší střední kinetickou energií část své pohybové energie prostřednictvím vzájemných srážek částic v oblasti s nižší střední kinetickou energií.

Částice se nepohybují, ale pouze oscilují kolem svých rovnovážných poloh. Hustší látky jsou obvykle lepšími vodiči tepla, kovy jsou výbornými vodiči tepla. Takové látky se nazývají tepelné vodiče. Látky, které velmi špatně vedou teplo, se nazývají tepelné izolanty, které mají velký význam, např. ve stavebnictví (izolace budov).

Tok tepla

 – nastane, když je teplonosnou látkou plyn nebo kapalina a teplonosnou látkou pevná látka nebo naopak. Vychází ze skutečnosti, že hustota látky se mění v závislosti na teplotě, a proto když se různé oblasti látky nacházejí při různých teplotách, dochází k přirozenému proudění a následnému mísení a vyrovnávání teplot. Pokud je proudění nucené (např. ventilátorem nebo čerpadlem), hovoříme o nuceném proudění .

Plešatění a jak mu čelit , Vypadávání vlasů u mužů

Sálavé teplo

– každé těleso, jehož teplota je vyšší než 0 K, vyzařuje tepelné záření o vlnové délce do všech směrů:

– λ = 750 – 10 000 nm – infračervené záření,

– λ = 10 000 – 1 000 000 nm – tepelné záření.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button