ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Chyby při měření elektrických veličin

Rozložení chyb z hlediska měření 

Naměřená hodnota při měření elektrických veličin je větší nebo menší než skutečná hodnota, hovoříme o chybách měření. Podle způsobu výskytu je lze rozdělit na:

– konzistentní chyby,

– náhodné chyby,

– chyby.

Konzistentní chyby

– jsou většinou způsobeny nedokonalostí a nepřesností měřicích přístrojů nebo nepřesností použité metody měření. Patří sem chyby způsobené např. trvalý vliv prostředí, ohnutí ruky, nesprávné nastavení nuly atd.

Náhodné chyby

– vznikají pouze příležitostně z náhodných příčin. Jsou způsobeny např. náhlé změny teploty, vlhkosti vzduchu, vliv cizích magnetických polí na měřicí přístroj atd. Nevyplývají z žádné zákonitosti, jejich vliv na měření nelze vyloučit. Jejich vlivu se lze vyhnout dodržením správných podmínek měření, případně lze jejich vliv snížit několikanásobným opakováním měření.

nejlepší vtipy na světě

 

Chyby

– jsou způsobeny nepozorností osoby provádějící měření, nesprávným postupem měření, nesprávným odečtem na stupnici přístroje, chybným záznamem atd. Měření, která mají velké chyby způsobené chybou, je třeba vyloučit a nebrat v úvahu.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button