ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Točivé elektrické stroje – rozdělení , podrobná charakteristika

Točivé elektrické stroje :Rozdělení Generátory , Motory podrobný popis a rozdělení. Točivé elektrické stroje přeměňují mechanickou energii na elektrickou nebo naopak. Točivé elektrické stroje : 

Rozdělení elektrických točivých strojů podle použití

Elektrické točivé stroje přeměňují mechanickou energii na elektrickou nebo naopak. Podle toho se dělí na:

1) Generátory – točivé elektrické stroje

  • přeměňují mechanickou energii na elektrickou (vyrábějí elektřinu). Podle typu vyrobené elektřiny se dělí na:

    a) Alternátory vyrábějí střídavý proud. Dělíme je na:

        α) pomalu se pohybující (hydroalternátory) – poháněné vodními turbínami,

        β) vysokorychlostní (turboalternátory) – poháněné parními turbínami,

        γ) malý (automobilový) – poháněný spalovacími motory.

5 věcí, které byste měli vědět o mužské plešatosti

    b) Dynama vyrábějí stejnosměrný proud. Podle způsobu buzení (vytvoření            magnetického pole statoru). dynama se dělí na:

        α) s cizí excitací – excitují ze samostatného zdroje,

        β) s paralelním buzením – budicí vinutí je zapojeno paralelně s kotvou      (rotor),

        γ) se sériovým buzením – budicí vinutí jsou zapojena do série s kotvou,

        δ) se smíšeným (složeným) buzením – část budicího vinutí je zapojena sériově a část sériově. paralelně s kotvou .

2) Motory – točivé elektrické stroje

přeměnit elektrickou energii na mechanickou. Podle typu zpracovávané elektřiny energie se dělí na:

    a.) Střídavé motory jsou napájeny střídavým napětím. Podle metody otáčení rotoru a rotačního pole statoru se dělí na:

         a) Synchronní mají synchronní otáčky rotoru s točivým magnetickým polem statoru.

         b) Asynchronní mají asynchronní otáčky rotoru s točivým magnetickým polem statoru. Podle

Metoda návrhu rotoru se dělí na:

       α) se zkratovanou kotvou – rotorové vinutí je tvořeno tyčemi se zkratovacími kroužky na obou stranách. strany tvoří klec

        β) kroužek – rotorové vinutí se skládá ze tří cívek, obvykle zapojených do hvězdy, jejichž konce jsou vyvedeny na tři sběrné kroužky.

   b) Stejnosměrné motory používají ke svému provozu stejnosměrné napětí. Podle způsobu probuzení rozdělena na:

        a) s vnějším buzením – budicí vinutí hlavních pólů statoru je napájeno ze samostatného zdroje,

        b) derivační (s paralelním buzením) – budicí vinutí hlavních pólů statoru je zapojeno paralelně s budicím vinutím statoru. vinutí kotvy,

        c) sériové (se sériovým buzením) – budicí vinutí hlavních pólů statoru je zapojeno do série s vinutí kotvy,

        d) složený (se složenou /smíšenou/ excitací) – má smíšenou excitaci, sériovou i kombinovanou. paralelně, jejichž magnetické indukční toky působí shodně nebo proti sobě.

  c) Komutátorové motory jsou speciální motory, které kombinují výhodnou regulovatelnost otáček. stejnosměrných motorů s možností přímého připojení ke střídavé síti. Podle napájecího napětí se dělí na:

       (a) jednofázové

       b) třífázové 

Spouštění třífázových asynchronních motorů

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button