ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Elektrický zesilovač

Charakteristika elektrického zesilovače

Elektrický zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrické signály. Obecně se zesilovač skládá ze zesilovacího prvku (obvykle tranzistoru) a pomocných obvodů pro nastavení pracovního bodu zesilovače. U zesilovačů si musíme uvědomit jednu důležitou skutečnost, že samotný zesilovač nemá žádný zdroj energie, naopak ke svému provozu energii potřebuje.  Proto musí mít zesilovač kromě vstupu, na který přivádíme vstupní signál určený k zesílení, a výstupu , ze kterého odebíráme zesílený signál, také zdroj energie – napájecí zdroj. Část této energie se přidává do  na výstupní signál, se energie druhého zdroje přemění na ztrátové teplo.

Distribuce elektrických zesilovačů:

1. Podle použitých aktivních složek

(a) elektronky

b) tranzistor

(c) s integrovanými obvody 

2. Podle frekvence:

 a) nízkofrekvenční – zesilují frekvence v rozmezí 20 Hz – 20 kHz (frekvence slyšitelné lidským uchem),

používá se hlavně v elektroakustických zařízeních

b) vysokofrekvenční – pracují ve vysokofrekvenčních pásmech  nad 20 kHz, používají se v zařízeních pro

bezdrátový přenos a zpracování zpráv
peníze za registraci

3. Podle přenášené šířky pásma:

(a) úzkopásmové

mohou pracovat v nízkofrekvenčním i vysokofrekvenčním pásmu a fungovat jako frekvenční filtry.

(b) širokopásmové připojení

zesilují signály ve velmi širokém frekvenčním pásmu (Hz – MHz).

4. Podle typu zesílené elektrické veličiny:

(a) napěťové zesilovače

(b) proudové zesilovače

(c) výkonový zesilovač

5. Podle polohy klidového pracovního bodu:

a) Zesilovače pracující ve třídě A – klidový pracovní bod leží na lineární části přenosu. charakteristiky prochází tranzistorem výstupní kolektorový proud Ic po celou dobu trvání (po celou dobu trvání tranzistoru). perioda) budicího signálu základního proudu, úhel otevření Ψ=2π.

b) Zesilovače pracující ve třídě B – klidový pracovní bod leží v bodě ukončení kolektorového proudu Ic , tranzistorem prochází výstupní kolektorový proud Ic po dobu trvání půlperiody budicího signálu. základního proudu, úhel otevření Ψ = π.

c) Zesilovač pracující ve třídě C – klidový pracovní bod leží za bodem ukončení kolektorového proudu Ic , výstupní kolektorový proud Ic prochází tranzistorem za dobu kratší, než je půlperioda budicího signálu. úhel otevření základního proudu Ψ<π;

6. Podle typu vazby mezi stupni:

a) s přímým (jednosměrným) spojením 

b) s transformátorová vazba

c) s kapacitní vazbou (RC vazba)

7. Podle zapojení zesilovacích prvků

Podle elektrody zesilovacího prvku (tranzistoru) společné pro vstupní a výstupní obvod :

(a) se společným emitentem

(b) se společným základem

(c) se společným sběračem

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button