ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Využití větrné energie

Využití větrné energie , Větrné elektrárny na Slovensku , turbíny, strojovny, věže, jak funguje větrná elektrárna, Využití větrné energie.

Využití větrné energie

Větrnou energii využívá lidstvo již několik tisíciletí. Vítr se používal k pohonu lodí, větrných mlýnů, vodních čerpadel, k řezání dřeva… . V současné době se větrná energie stále více využívá k výrobě elektřiny.

Vítr je výsledkem nerovnoměrného zahřívání zemského povrchu, které způsobuje rozdíl atmosférického tlaku. V místech, která jsou více zahřívána, stoupá vzduch vzhůru a tlak nad povrchem země se snižuje. Do přehřátých míst proudí chladnější vzduch z míst s nižší teplotou a tedy i tlakem, čímž vzniká proudící vzduch – vítr.

Vítr (s rychlostí od 5 do 25 m/s) se využívá k výrobě elektřiny ve větrných elektrárnách, které přeměňují kinetickou energii proudícího vzduchu na elektřinu. Větrná turbína může mít horizontální nebo vertikální osu otáčení.

Nejčastěji používané větrné turbíny jsou třílopatkové turbíny s vodorovnou osou otáčení. Takový závod se skládá z:

větrné turbíny – přeměňují mechanickou energii proudícího vzduchu na mechanickou rotační energii, výkon větrných turbín se pohybuje od 300 W do 5 MW,

 – strojovna – je zde umístěno zařízení, které přeměňuje kinetickou energii produkovanou rotorem turbíny na energii elektrickou, a další zařízení nezbytná pro správný a bezpečný provoz větrné elektrárny (generátor, převodovka, brzda, ložiska, zařízení pro zjišťování rychlosti a směru větru atd.),

Věže – zajišťují rovnoměrnější proudění větru a jeho větší rychlost, mohou být stožárové, trubkové a betonové.

Přečerpávací vodní elektrárna

Větrné elektrárny na Slovensku Využití větrné energie

Slovensko má mnohem horší klimatické podmínky než přímořské státy. Na Slovensku je jen málo vhodných lokalit pro větrné elektrárny, kde je průměrná rychlost větru alespoň 5 m/s. Největrnější lokality se navíc nacházejí v národních parcích, kde je výstavba větrných parků vyloučena.

Na Slovensku byly uvedeny do provozu větrné parky na třech místech:

– první větrný park Cerová (Malé Karpaty) – 4 x 660 kW je v provozu od října 2003.

– větrná elektrárna Ostrý vrch (Myjava) – 1 x 500 kW je v provozu od července 2004.

Větrný park Skalité – 4 x 500 kW byl v provozu od září 2005 do května 2008.

Je pot pro vlasy nebezpečný?Jak se mu bránit?

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button