ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Nadproud, zkrat a přetížení

Nadproud je jakýkoli proud, který je větší než jmenovitý (nominální) proud. Nadproud může mít dvě formy: zkrat a přetížení .

Zkrat je velmi velký nadproud, obvykle krátkodobý, který může způsobit nedovolené oteplení.

Přetížení je relativně malý nadproud delšího časového intervalu, který může způsobit nepatřičné zahřátí.

Vliv zkratových proudů

Zkraty se projevují řadou nežádoucích účinků. Ve vlastním zkratu a na okolní zařízení působí:

(a) Dynamické účinky – zkratový proud působí na elektrické zařízení silou, která je může poškodit. Největší síly vznikají při první amplitudě zkratového proudu iP – špičkovém (rázovém) zkratovém proudu. Vzniklé síly namáhají vodiče (přípojnice) na ohyb, namáhají nosné izolátory, průchodky, vinutí stroje atd. citáty o smrti

b) Tepelné účinky – při průchodu pracovního proudu vodičem se část vzniklého tepla spotřebuje na ohřev vodiče a zbytek se odvede do okolí. Teplo, které vzniká při průchodu zkratového proudu, nestačí během krátké doby odvést do okolí, ale spotřebuje se na zahřátí vodičů a jejich izolace. Teplo může způsobit tavení kontaktů rozváděčů, předčasné stárnutí nebo zuhelnatění izolace vinutí strojů, přístrojů a vedení. V důsledku nadměrného zahřívání se snižuje i mechanická pevnost vodičů.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button