ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Vodivé materiály v elektrotechnice

Vodivé materiály v elektrotechnice 

 • Elektricky vodivé materiály (vodiče) jsou látky, které dobře vedou elektrický proud. Odpor vodivých materiálů se pohybuje od téměř nulový (supravodiče) do 10-6 Ωm.
 • Vodivé materiály patří mezi nejdůležitější elektrotechnické materiály. Používají se především k výrobě kabelů, vinutí, kontaktů a atd.
 • Kromě dobré vodivosti musí elektricky vodivé materiály splňovat řadu dalších požadavků: dobré mechanické vlastnosti, dobrou zpracovatelnost, snadné lepení, vysokou tepelnou vodivost atd.  V praxi si požadavky na vodivé materiály nezřídka odporují, takže se musíme přiklonit k požadavku, který je dominantní.
 • Vývoj ve skupině vodivých materiálů nepokračuje tak rychle jako u polovodičů a dielektrik. Revoluční změny se očekávají od využití nepatrného elektrického odporu některých látek v teplotní oblasti T = 0 K (supravodivost) a velmi malého elektrického odporu velmi čistých kovů v teplotní oblasti T = 20-80 K (supravodivost).

Rozdělení vodivých materiálů:

1. Podle agregátu:

a) tuhý:

 • kovy (měď, hliník, stříbro…)
 • nekovy (uhlík, grafit)

(b) kapalina:

 • elektrolyty (vodný roztok kyseliny sírové, vodný roztok hydroxidu draselného…)
 • kapalné kovy (rtuť)

(c) plynné:

 • ionizované plyny

2. Podle nosičů elektrického proudu

 •  vodiče první třídy (kovy) – nositeli elektrického proudu jsou volné elektrony.
 • vodiče druhé třídy (elektrolyty, ionizované plyny) – elektrický proud vzniká pohybem iontů na elektrodu s opačnou polaritou.

3. Použitím:

(a) elektricky vodivé materiály

 •  tradiční elektricky vodivé materiály (měď, hliník).
 • supravodivé materiály
 • hypervodivé materiály

(b) vodivé materiály se specifickými vlastnostmi 

 •  kontaktní materiály
 • materiály pro pájení a pojistky
 • elektrotechnický uhlík
 • jiné vodivé materiály

(c) odporové materiály

 •  kovové odporové materiály
 • nekovové odporové materiály

Elektrovodivá měď

Elektricky vodivý hliník

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button