ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Pohyblivé přívody – elektrotechnika

Stěhování vede elektrotechnika , použití , distribuce , výuka . Pohyblivé přívody se používají k připojení pohyblivých, přenosných a pohyblivých elektrických zařízení k pevné rozvodné soustavě. Pohyblivé přívody se dělí na:

Distribuce pohyblivých podavačů 

1. pevně připojený – na jednom konci zakončený vidlicí, na druhém konci pevně připojený ke svorkám elektrického zařízení,

2. odpojitelný – vybavený na jednom konci zástrčkou a na druhém konci zásuvkou, která se zapojuje do elektrické zásuvky spotřebiče,

3. nástavce – na jedné straně mají vidlici a na druhé straně pohyblivou zásuvku.

Pohyblivé přívody k elektrickým zařízením třídy ochrany I musí mít vždy ochranný vodič. Ochranný vodič musí být na obou koncích připojen k ochrannému kontaktu zástrčky, zásuvky nebo k ochranné svorce elektrického zařízení.

Pohyblivý přívod bez ochranného vodiče se smí používat pouze jako oddělitelný přívod pro elektrická zařízení třídy ochrany II s použitím ploché vidlice bez ochranného kontaktu, která je nedílnou součástí pohyblivého přívodu.

Prodlužovací přívod musí mít vždy ochranný vodič připojený na jednom konci k ochrannému kontaktu zástrčky, na druhém konci k ochrannému kontaktu pohyblivé zásuvky. Použití dvoužilového prodlužovacího kabelu není povoleno.

Jak zabránit vypadávání vlasů u mužů

Šňůry pohyblivých přívodů musí být v místě připojení:

– zajištěné proti posunutí a vytažení, Pohyblivé přívody

– zajištěny proti zkratu žil,

– šňůry musí být připojeny ke spojovacím svorkám tak, aby byly spoje odlehčeny od mechanického namáhání,

– do pohyblivého přívodu lze zapojit šňůrový spínač.

– celková délka pohyblivého přívodu nesmí přesáhnout 50 m, Pohyblivé přívody

– pro použití v domácnosti je maximální délka prodlužovacího kabelu 5 m s průřezem vodiče 1 mm2 Cu a jmenovitým proudem 10 A.

pro domácnosti je maximální délka prodlužovacího pohyblivého přívodu 5 m s průřezem vodiče 1 mm2 Cu a jmenovitým proudem 10 A.

Do pohyblivého přívodu lze zapojit šňůrový spínač. Musí však být vhodně dimenzován a chráněn před mechanickým poškozením.

Pohyblivé přívody k elektrickým předmětům třídy ochrany II a III musí být provedeny jako integrálně spojené s vidlicí a na druhém konci pevně připojené ke svorkám elektrického předmětu. Tyto vodiče nemají ochranný vodič.

Na jednu vidlici lze připojit pouze jeden pohyblivý přívod.

Doporučené délky pohyblivých přívodů:

1,5; 2; 2,5; 3; 5; 10; 16; 25; 32; 50 m.

doporučené délky šňůr:

2,5; 5; 10; 16; 25; 32; 50 m.

Pohyblivé přívody se připojují k pevnému rozvodu ze šňůrových vedení pouze pomocí zásuvkových spojů. Pouze ve zvláštních případech (trvalé umístění) je lze připojit k pevné elektroinstalaci bez zásuvky (krabicová zásuvka, vypínač).

Jednofázové připojení zásuvek v systémech TN-C a TN-S

Celková délka pohyblivého přívodu nesmí překročit 50 m. Pokud je výjimečně nutné zřídit pohyblivé vedení delší než 50 m, musí být připojovaný spotřebič zajištěn tak, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button