ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Důvody pro zavedení alternativních způsobů výroby elektřiny

Úvahy o alternativách při výrobě elektřiny vyvolala energetická krize na počátku 70. let. let minulého století, po kterém začaly USA a další vyspělé země hledat alternativní způsoby výroby elektřiny.

Na je v současné době tlak na alternativní (netradiční) zdroje elektřiny především z důvodů :

– Celosvětová spotřeba elektřiny roste,

– Změna klimatu s extrémnějším počasím,

– Klesající zásoby fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn),

– S rostoucím tlakem na fosilní zdroje se zvyšuje potenciál pro válečné konflikty,

– výstavba tepelných elektráren zvyšuje emise skleníkových plynů,

– výstavba velkých vodních elektráren výrazně narušuje původní ekosystém,

Vtipy o zvířatech

– budoucnost jaderné energetiky je nejistá kvůli nevyřešeným problémům s ukládáním a nakládáním s jaderným odpadem a hrozbě ekologické havárie.

Vzhledem k tomu, že Evropská unie je závislá na dovozu primárních zdrojů energie, přijaly země Evropské unie nařízení, podle kterého mají od roku 2010 vyrábět 20 % elektřiny z alternativních (netradičních) zdrojů (solární, větrná energie, biomasa, geotermální energie, malé vodní elektrárny a ocean).

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button