ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Impregnace vinutí

Impregnace vinutí

 • Impregnace je technologický proces, při kterém se do dutin a pórů vinutí elektrického stroje nebo přístroje zavádí impregnační látka.
 • Impregnace zlepšuje stav vinutí, a tím i stav celého elektrického stroje, přístroje nebo zařízení. Životnost elektrické součásti, stroje nebo zařízení závisí na jeho pečlivé konstrukci.
 • Před impregnací je třeba vinutí vysušit, aby vinutí ztratilo přebytečnou vodu a získalo dobré elektrické vlastnosti, které se pak impregnací udrží. Vysoušení musí probíhat pomalu, aby nedošlo k poškození izolace , za stálého odsávání vlhkého vzduchu.

Impregnace dosahuje:

 • zvýšit elektrickou pevnost izolačních materiálů vinutí,
 • zlepšení tepelné odolnosti izolantů použitých k izolaci vinutí,
 • ochrana vinutí před vnějšími vlivy,
 • ochrana izolace vinutí proti vlhkosti,
 • mechanické vyztužení vinutí,
 • lepší tepelná vodivost vinutí (lepší odvod tepla).

Metody impregnace:

 • Impregnace máčením – je technologický postup, při kterém se impregnovaný předmět ponoří do impregnačního laku nebo se jím zalije na takovou dobu, dokud bublinky nepřestanou vystupovat na povrch. Při impregnaci máčením proniká impregnační lak do pórů pouze kapilárními silami. Nemůže však zcela vyplnit vzduch uzavřený v pórech a dutinách. Proto je impregnace máčením nevhodná pro náročné součásti, protože je nejméně kvalitní, i když je nejlevnější.
 • hodnotné mince
 • Vakuově-tlaková impregnace – je technologický postup, při kterém se z dutin a pórů elektrické izolace pomocí vakua v impregnačním zařízení odstraní vzduch a jeho místo se vyplní impregnačním lakem. Plnění se zlepší zavedením přetlaku nad úroveň impregnačního laku.
 • Impregnace kapáním – je technologický postup, při kterém se impregnační lak pomalu kape na povrch rotujícího vinutí zahřívaného procházejícím elektrickým proudem. Pomalým otáčením vinutí se impregnační lak rovnoměrně rozprostře uvnitř i na povrchu vinutí. Vinutí se otáčí, dokud impregnační lak nezačne tvrdnout. Poté se vinutí vytvrzuje v sušárně.
 • Odstředivá impregnace -je technologický proces, při kterém se při otáčení impregnovaného předmětu odstředivou silou zlepšuje pronikání impregnačního laku do pórů a dutin elektrické izolace.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button