ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Snímače teploty (teploměry) – Rozdělení , vlastnosti

Teplotní čidla teploměry , Teplota je stavová veličina, která určuje stav tělesa, kapaliny nebo plynu. teplotní čidla teploměry rozdělení.

Snímače teploty (teploměry)

Teplota je stavová veličina, která určuje stav tělesa, kapaliny nebo plynu, a je mírou střední kinetické energie pohybujících se molekul. Čím vyšší je teplota, tím rychlejší je pohyb molekul a naopak .

Teplota, při které se kmitavý pohyb zastaví, se nazývá absolutní teplotní nula. Pokud měříme teplotu od absolutní nuly, udáváme teplotu v kelvinech [K]. Vezmeme-li za základ teplotní stupnice teplotu trojného bodu vody, tj. rovnovážný stav vody, ledu a páry při tlaku 101325 Pa, udáváme teplotu ve stupních Celsia [°C]. Vztah mezi stupnicemi je následující: TK = t°C + 273,15

Senzory – definice , k čemu slouží , klasifikace

Senzory jsou zařízení, která se používají k získávání informací o průběhu měřených (kontrolovaných) fyzikálních veličin. Říká se jim také senzory fyzikálních veličin. Teoreticky může být senzorem každé zařízení, jehož fyzikální vlastnosti se mění působením jiných fyzikálních veličin. Podle toho, zda senzor potřebuje ke svému provozu pomocnou energii, je dělíme na pasivní a aktivní. Praktický význam pro automatizační a řídicí techniku mají pouze takové senzory, které mají vysokou citlivost, malou setrvačnost a a minimální nebo žádný vliv na měřenou veličinu.

V teploměrech se tepelná změna převádí na změnu jiné vhodné, snadno zjistitelné fyzikální veličiny.

Podle kontaktu s měřeným prostředím se teploměry dělí na:

dotyk

bezdotykové

 U dotykových teploměrů je měřicí část v přímém kontaktu s měřeným prostředím. Podle principu se dělí na:

a) mechanické – jejich činnost je založena na rozpínání látek (tyč, bimetal, kapalina, tlak),

b) elektrické teploměry – jejich činnost je založena na změně elektrické veličiny od teploty (odporové, termoelektrické).

U bezkontaktních teploměrů se jejich měřicí část (čidlo) nedotýká přímo měřeného prostředí, jejich činnost je založena na přenosu informace tepelným zářením, které těleso vyzařuje do okolního prostředí (pyrometry).

Plešatění a jak mu čelit , Vypadávání vlasů u mužů

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button