ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Základní pojmy booleovské algebry

Základní pojmy booleovské algebry .Výrok je jakákoli propozice, o které je možné jednoznačně rozhodnout, zda je pravdivá nebo nepravdivá, a nehodnotíme žádný další informační obsah této propozice.

Základní pojmy booleovské algebry

Základní Koncepty:

Výrok je jakékoli tvrzení, o kterém je možné jednoznačně rozhodnout, zda je pravdivé, nebo nepravdivé, a nehodnotíme žádný další informační obsah tohoto tvrzení.

Logická (pravdivostní) hodnota výroku: označovaná jako 1 bit ( binární číslice) je informace o tom, který ze dvou možných případů nastal při vyhodnocení výroku:

– výrok je pravdivý

– tvrzení je nepravdivé

Jednoduchý výrok je výrok, jehož pravdivostní hodnota je určena pouze jeho obsahem. Pravdivostní hodnota jednoduchého výroku se nazývá nezávislá logická proměnná.

Složený výrok je výrok, který vzniká spojením jednoduchých výroků pomocí logických spojek a jeho pravdivostní hodnota závisí na:

– pravdivostní hodnoty jsou jednoduché. příkazy ( logické operandy), které jsou připojeny

– vybraná loga. spojky ( log. operátory)

Deník. funkce F je mapování z množiny výroků na množinu pravdivostních hodnot ( 0, 1), které přiřazuje výroku pravdivostní hodnotu, přičemž pokud výrok V

-pravda F(V) = LOG1, tj. Y=1

-Pravda F(V)= LOG0, tj. Y= 0

Pravdivostní tabulka je tabulka, která obsahuje všechny možné kombinace hodnot nezávislých proměnných a odpovídajících hodnot závislých proměnných.

Deník. výraz popisuje protokol. vztahy mezi kmeny. operandy pomocí protokolu. a používá analogickou symboliku     klasické algebry.

Deník. obvod je hmotný systém, který prostřednictvím logických signálů realizuje logickou funkci, přičemž

Logická funkce f z konečného počtu nezávislých logů. proměnných je každé jednoznačné přiřazení pravdivostní hodnoty závislé logické proměnné Y k pravdivostním hodnotám nezávislých log. proměnné X1,X2,X3,…Xn

Y= F(X1,X2,X3…Xn)

Logický signál je fyzický. prostředky, kterými se předává informace o pravdivostní hodnotě protokolu. proměnná, jejíž fyz. látka může být různá a záleží na tom, o jakou fyziku se jedná. jev nebo vlastnost používaná při implementaci protokolu. funkce materiálových systémů

Základní pojmy booleovské algebry .Výrok je jakákoli propozice, o které je možné jednoznačně rozhodnout, zda je pravdivá nebo nepravdivá, a nehodnotíme žádný další informační obsah této propozice. Přečtěte si také

Systémy logických funkcí – Implikace a inhibice

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button