ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Voltampérová metoda měření činných odporů

Voltampérová metoda je nepřímá metoda měření činných odporů. Hodnota měřeného odporu se určí výpočtem podle Ohmova zákona z naměřených hodnot napětí a proudu.

voltampérová metoda

Pro měření malých odporů ( Rv >> Rx) používáme zapojení a). Pro měření velkých odporů (Rx >> Ra ) použijeme zapojení b). Pokud se nechceme dopustit velkých chyb při měření, musíme vzít v úvahu také vnitřní odpory měřicích přístrojů Rv a Ra.

Kovové odporové materiály pro vytápění

Měření voltametrické charakteristiky polovodičové diody

Napěťové charakteristiky polovodičových diod vyjadřují závislost napětí na proudu, resp. závislost proudu na napětí. Dioda může být zapojena v přímém nebo zpětném směru. Charakteristikou diody zapojené v přímém směru je závislost propustného proudu Ip na stejnosměrném napětí připojeném k diodě v přímém směru. Charakteristikou diody zapojené ve zpětném směru je závislost rozběhového proudu Iz na stejnosměrném napětí připojeném k diodě ve zpětném směru.

Voltampérová metoda měření činných odporů

Plešatění a jak mu čelit , Vypadávání vlasů u mužů

Voltampérové charakteristiky polovodičových diod se měří bodově stejnosměrným proudem. Přípustné hodnoty přímého a zpětného napětí závisí na použité diodě a lze je zjistit z katalogu podle údajů výrobce. Při jejich překročení může dojít ke zničení diody a případně i měřicího zařízení..

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button