ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Přenos a distribuce elektřiny

Distribuce elektřiny

 

Distribuce elektřiny (Přenos distribuce elektřiny)

Vyrobenou elektřinu je třeba dopravit od zdroje (elektrárny) ke spotřebiteli (elektrárna, domácnost…). K tomuto účelu se používá elektrická síť.

Elektrická síť je soubor vodivě propojených elektrických stanic, venkovních a kabelových vedení sloužících k přenosu a distribuci elektřiny.

Přenos elektřiny je přenos (doprava) elektřiny z elektrárny do místa spotřeby.

Distribuce elektřiny je přenos elektřiny v oblasti její spotřeby.

Přenos elektřiny : Elektrická síť musí splňovat tyto podmínky:

 – musí být spolehlivé z hlediska přenosu požadovaného výkonu na danou vzdálenost,

– Musí být bezpečné z hlediska zranění a požáru,

– musí být nákladově efektivní, tj. náklady na výstavbu a provoz by měly být co nejnižší,

– úbytek napětí nesmí překročit předepsanou hodnotu.

Přenos elektřiny : Podle účelu dělíme elektrickou síť na:

– přenos

– distribuce.

Přenosová síť (soustava ) – slouží k přenosu elektřiny z místa výroby do blízkosti místa spotřeby, do distribučních společností a k napájení velkých spotřebitelů. Přenosová vedení slouží k propojení s jinými elektrizačními soustavami pro vývoz, dovoz a tranzit elektřiny. Používá se k přenosu vysokého výkonu na velké vzdálenosti. Pro přenos se používá napětí 220 kV, 400 kV nebo vyšší.

14 důkazů, že práce elektrikáře není snadná

Distribuční síť (soustava ) – slouží k dodávkám elektřiny zákazníkům na určitém omezeném území.

Distribuční síť se dělí na:

(a) Distribuční síť

– slouží k distribuci elektřiny z energetických uzlů (rozvoden) přímo do míst spotřeby (města, obce, továrny). Slouží k pokrytí území regionu. Používá se napětí 110 kV – vvn nebo 22 kV – vn.

(b) Primární distribuční síť

– používá se pro napájení v průmyslu, používá se vysoké napětí 6 kV, 10 kV.

(c) Sekundární distribuční síť

– slouží k zásobování elektřinou menších závodů a kancelářských budov v průmyslu a k zásobování elektřinou malých spotřebitelů v obcích . Používá se napětí 230/400 V nn.

Vypadávání vlasů? Jezte těchto 9 potravin, abyste zabránili vypadávání vlasů

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button