AUTO A MOTOELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Použití senzorů v dnešních vozidlech

Použití snímačů v motorových vozidlech na current

Použití snímačů v motorových vozidlech na current

Většina motorových vozidel je dnes vybavena řadou senzorů, které umožňují měření důležitých provozních veličin a jejich přenos na přístrojovou desku nebo k dalšímu zpracování, např.. v řídicí jednotce. Senzor je nejjednodušší konstrukce senzoru, jehož signál měřené veličiny není nijak modifikován ani měněn na jiný signál. použití senzorů v motorových vozidlech current

Najrýchlejšie auto na svete – top 10 najrýchlejšie autá

Senzory a převodníky mohou sledovatměřenou veličinu a její změny nepřetržitě nebo pouze signalizovat určité podmínky. Mezi průběžně sledované proměnné patří např. teplota chladicí kapaliny, tlak mazacího oleje, nabíjecí proud, otáčky motoru, rychlost vozidla, množství paliva atd. . Z hlediska mezních stavů, např. nedostatek brzdové kapaliny, pokles tlaku oleje, stav (poloha) parkovací brzdy, zapnuté bezpečnostní pásy, překročení rychlosti atd. Ve většině případů se jedná o elektrické měření neelektrických veličin. Příslušné snímače pak nejsou pouze senzorem, ale také převodníkem neelektrické veličiny (teplota, tlak, poloha atd.) na elektrickou veličinu.

 

Senzory mohou pracovat na pneumatickém, hydraulickém, elektrickém a dalších principech. Elektrický výstupní signál snímače může být analogový (spojitý) nebo digitální (číslicový) a může být zpracován přímo nebo uložen v paměti řídicí jednotky.  Podle toho, zda senzory potřebují ke své činnosti elektrické napájení, se dělí na aktivní a pasivní .

Aktivní senzory se chovají jako zdroj elektrické energie, pokud je aplikována neelektrická veličina, např. termoelektrické, piezoelektrické a indukční senzory.

Pasivní senzory naopak potřebují ke své činnosti zdroj elektrické energie a mění pouze některé své parametry, pokud je na ně aplikována sledovaná veličina, např. odporové a kapacitní senzory.

Oba typy snímačů, aktivní i pasivní, jsou z hlediska kontaktu s měřeným objektem rozděleny na dotykové a nedotykové. Kromě nejběžnějších snímačů teploty, tlaku a polohy se v konstrukci motorových vozidel stále častěji používají různé snímače v elektronicky řízených systémech, jako jsou např.. elektronické vstřikování pro zážehové i vznětové motory, elektronické systémy odpružení a kol, elektronické řízení podvozku a posilovače řízení.

Plešatění a jak mu čelit , Vypadávání vlasů u mužů

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button