ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Integrované obvody

Integrovaný obvod (IC) je mikroelektronická konstrukční jednotka, jejíž aktivní a pasivní prvky tvoří funkční systém. Jsou umístěny na jedné křemíkové destičce – čipu.

Integrované obvody:

1. podle použité výrobní technologie se integrované obvody dělí na:

a) monolitické – jsou vyrobeny na jediném kusu monokrystalu křemíku. Všechny prvky využívají princip a vlastnosti PN přechodu – vytvářejí diody, kapacity, odpory a izolaci. Vzájemné propojení jednotlivých prvků zajišťují napařené hliníkové spoje.

b) vrstvené – vyrábějí se na izolačním substrátu ze skla nebo keramiky nanesením vodivých, polovodivých, odporových a izolačních vrstev, které se používají pro jednotlivé prvky a propojení.

c) Hybridní – využívá výhody obou předchozích technologií. K vytvoření pasivních prvků a spojů na izolační desce se používá technologie vrstvení. Do takto připraveného obvodu se vkládají aktivní prvky nebo celé struktury vytvořené monolitickou technologií.

2. z funkčního hlediska se integrované obvody dělí na:

a) analogové – zpracovávají signál, jehož hodnota se v určitém rozsahu plynule (spojitě) mění. Zpracovaný elektrický signál je obrazem analogického průběhu z jiného fyzikálního systému, světla, obrazu…). Výstupní signál je spojitou funkcí vstupního signálu. Používají se ve spotřební, automatizační a jiné technice. V současné době jsou v důsledku digitalizace (zvuk, obraz…) nahrazovány digitálními integrovanými obvody. horor

b) digitální – zpracovávají signál, který nabývá pouze dvou napěťových úrovní odpovídajících hodnotám logické 0 a logické 1. Změna hladiny je nespojitá – skoková. Výstupní signál je nespojitou funkcí vstupního signálu. Podle polovodičové technologie se digitální integrované obvody dělí na bipolární a unipolární. Nejpoužívanější digitální integrované obvody jsou typu TTL (tranzistorová logika), které jsou výhodné díky svým dynamickým vlastnostem a širokému rozsahu .

Digitální integrované obvody se používají ve všech druzích výpočetní, měřicí a řídicí techniky , v robotice, informatice, spotřební elektronice …

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button