ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Elektrické napájení a jeho náhradní schéma

Elektrický zdroj je zařízení, které vytváří , udržuje , mezi  výstupními svorkami el. Napětí.

 

Schéma elektrického napájení

viz také :

Typy elektrických kontaktů

Rozvody elektrických zdrojů 

viz také :

5 věcí, které byste měli vědět o mužské plešatosti

Vzorec elektrického zdroje 

 

Na terminálech rozlišujeme

  • napětí naprázdno U0
  • napětí zátěže

Každý el. (Čím větší proud protéká zdrojem, tím větší je úbytek napětí.

  • Zdroje napájení se dělí na měkké a tvrdé zdroje napětí.
  • Zdroj tvrdého napětí – nízký vnitřní odpor.
  • Zdroj měkkého napětí – velký vnitřní odpor.
  • Čím větší proud prochází , tím větší je úbytek napětí na vnitřním odporu a tím větší je úbytek napětí na svorce.

U=U0-IRi

 

schéma zapojení elektrického zdroje

 

Zapojení el. Zdroje

Sériové připojení el. Zdroje

Při sériovém zapojení stejnosměrných zdrojů vždy spojte kladný pól jednoho zdroje se záporným pólem dalšího zdroje (obr. 79a). Kombinací několika zdrojů získáme baterii. Nejčastěji připojujeme zdroje se stejnými parametry , tj. se stejným svorkovým napětím nezatíženého zdroje u0 a se stejným vnitřním odporem ri .

  • Je-li počet sériově zapojených zdrojů n , je svorkové napětí nezatížené baterie U0=nu0 a napětí zatížené baterie U=nu
  • Vnitřní odpor baterie Ri= nri
  • Napětí na svorkách baterie a její vnitřní odpor se rovnají součtu napětí na svorkách a vnitřních odporů jednotlivých zdrojů.
  • Sériové zapojení zdrojů označujeme také jako napěťové zapojení, protože je určeno pouze ke zvýšení napětí.

sériové zapojení elektrického napájení Elektrické napájení

Paralelní zapojení el. Zdroje

Pro paralelní zapojení stejnosměrných zdrojů používáme vždy zdroje se stejnými parametry, aby mezi nimi nevznikaly vyrovnávací proudy. Při paralelním zapojení zdrojů připojte všechny kladné svorky a všechny záporné svorky k sobě.

Paralelnímu zapojení článků se také říká proudové zapojení , protože ho používáme, když potřebujeme větší proud.

Kombinované zapojení el. Zdroje

Pokud potřebujeme zvýšit napětí , ale také proud, připojíme zdroje kombinovaně.
Je-li počet článků zapojených sériově v jedné baterii n a počet sériových baterií zapojených paralelně m, je svorkové napětí nezatížené baterie U0=nu0 , svorkové napětí baterie při zatížení U=nu a vnitřní odpor baterie Ri=nri/m. Jmenovitý proud I= mi. Počet článků potřebných k sestavení baterie se rovná součtu nm.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button