ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Logické obvody, definice, dělení

Logické obvody, definice, rozdělení . Dělí se na kombinační obvody a sekvenční obvody. Sekvenční obvody se dále dělí na … Vše o dělení a definicích : 

Logické obvody, definice, dělení

Logický obvod je hmotný systém realizující logickou funkci prostřednictvím logických signálů.

Logické obvody se dělí do dvou základních skupin:

– kombinační obvody,

– sekvenční obvody.

Kombinovaný protokol. obvody jsou takové logické obvody, jejichž stav výstupů je jednoznačně dán stavem jejich aktuálních vstupů, tj. v každém okamžiku je vždy možné přiřadit libovolné kombinaci vstupů stejnou odpovídající kombinaci výstupů.

Sekvenční protokol. obvody jsou takovou kládou. obvody, v nichž stav výstupů závisí kromě aktuálního stavu vstupů také na minulém stavu vstupů, tj. sekvenční obvody mají paměť.

Elektrický zdroj

Kombinované obvody se dále dělí na:

– jednoduché kombinační obvody (hradla)

– složitější kombinační obvody

a stejným způsobem dělíme sekvenční obvody na

– jednoduché sekvenční obvody (spínací nebo klopné obvody).

– složitější kombinace. obvody

Jednoduchá komba. obvody:

– NE brána

– hradlo AND, NAND

– hradlo OR, NOR

– XoOR, XNOR

– A NEBO INVERTOVAT

Složitější kombinace. obvody :

– enumerátor

– multiplikátor

– multiplexor, demultiplexor

– přepínač

– kompresor

– aritmetický log. jednotka

Jednoduché sekvenční obvody se dělí podle:

1) státy na

– bistabilní , má 2 stabilní stavy, žádný nestabilní.

– monostabilní – jeden stabilní a jeden nestabilní stav

-stabilní a multivibrátory – které mají dva nestabilní stavy, žádný stabilní.

2) synchronizací s:

– asychronické a transparentní

– asynchronní

Príčiny straty vlasov u mužov: Hlavný vinníci

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button