ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Alternátory

Alternátory jsou synchronní elektrické točivé stroje, které pomocí točivého magnetického pole přeměňují mechanickou energii na elektrickou. Jedná se o generátory střídavého proudu.

Princip činnosti alternátorů

U alternátorů rozlišujeme dvě magnetická pole. Při zatížení alternátoru prochází třífázovým statorovým vinutím proud, který ve statoru vytváří točivé magnetické pole. Druhé točivé magnetické pole vzniká vytvořením stejnosměrného proudu na rotoru. Obě magnetická pole se otáčejí se stejným počtem otáček (synchronně).

Pokud rotor alternátoru otáčí hnacím strojem (turbínou, motorem) a pokud budicím vinutím prochází stejnosměrný proud, vzniká točivé magnetické pole, které v trojfázovém vinutí indukuje třífázové střídavé napětí. Aby mělo indukované napětí požadovanou frekvenci, musí mít rotor s pólovými nástavci p otáčky ns.

Indukované napětí musí mít sinusový průběh. Síť musí mít neustále konstantní napětí a to i při měnícím se proudu zátěže. Proto musí být budicí proud alternátoru vhodně řízen a to buď samoregulátorem, nebo řízeným usměrňovačem.

Do elektrické sítě dodává elektřinu vždy několik elektráren. Jejich alternátory jsou k síti připojeny paralelně. Pokud výkon všech spolupracujících alternátorů nestačí k pokrytí požadovaného příkonu, je třeba do sítě připojit další alternátor. Před připojením k síti musí mít alternátor a síť :

– stejné pořadí fází napětí,

– stejnou frekvenci napětí,

– stejné hodnoty efektivního napětí,

– stejné okamžité hodnoty napětí (napětí musí být ve fázi).

První podmínka se nastavuje při prvním připojení, další při každém připojení alternátoru k síti, tj. fázování. V současné době je připojení k síti plně automatické a trvá několik desítek sekund. citáty o lásce

Základní typy alternátorů:

a) hydroalternátory – pomalu se pohybující, poháněné vodními turbínami, mají velké průměry a malé osové délky,

b) turboalternátory – vysokorychlostní (3000 nebo 1500 ot./min.) – poháněné parními turbínami, mají malý průměr a velkou axiální délku,

(c) Malé alternátory – poháněné spalovacími (vznětovými nebo zážehovými) motory, používané v motorových vozidlech místo dynama, kde jsou doplněny polovodičovými usměrňovači a jako zdroje střídavého elektrického proudu v centrálních stanicích.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button