ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Základní logické funkce

Základní logické funkce , Logická negace – NOT , Logický součet – OR , Logický součin – AND.

Základní logické funkce

Logické obvody booleovy algebry pracují se třemi základními funkcemi :

(a) logický součin

(b) logický součet

c) logická negace

Logické obvody, definice, dělení

Logický součin – AND Základní logické funkce

Vyjádříme to algebraicky:

Y = A . B

Y= A & B

Y = A B

Znak mezi symboly (nezávislé proměnné A, B) se čte jako „a“. Obvod, který realizuje logický součin, se nazývá logický člen A, AJ (AND). Logický součin je roven 1 pouze tehdy, když obě nezávislé proměnné mají hodnotu 1. Jedná se o penetrační nebo konjunkční operaci.

logicky sucin

Logický součet – OR Základní logické funkce

Vyjádříme to algebraicky:

Y = A + B

Y = A B

Znak mezi symboly (nezávislé proměnné A, B) se čte jako „nebo“. Obvod, který realizuje logický součet, se nazývá logický člen OR (OR). Logický součet je roven 1, pokud jedna nebo druhá nezávislá proměnná nebo obě nabývají hodnoty 1. Jedná se o operaci sjednocení nebo disjunkce.

logicky na nic

Logická negace – NOT

Vyjádříme ji algebraickým výrazem:

Y = Ā

Obvod, který realizuje logickou negaci, se nazývá logický člen NOT (NOT), invertor, negátor. Změní hodnotu nezávislé proměnné na opačnou hodnotu. Výsledkem je 1, pokud A = 0, a naopak 0, pokud A = 1.

Plešatění a jak mu čelit , Vypadávání vlasů u mužů

logicky ne

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button