ElektrotechnikaVŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní pojmy zpracování informací

Základní pojmy zpracování informací -Bit(binární číslice) , kylobajt , megabit , data , údaje .

Základní pojmy zpracování informací

Informatika: je věda, která se zabývá organizací, zpracováním, ukládáním a přenosem dat, informací a údajů.

Mohlo by vás zajímat –

Logická síť

Základní pojmy:

Bit (binární číslice) – základní jednotka informace. Je to nejmenší místo v paměti, kde může být uložena jedna ze dvou logických hodnot, buď 1, nebo 0.

V praxi vždy předpokládá pouze jeden ze dvou vzájemně se vylučujících stavů, kterými jsou „pravda-nepravda“, „zapnuto-vypnuto“, nula-jedna“.

Nadřazenou jednotkou informace je bajt (byte. je to vlastně skupina osmi bitů. 7887777

1 kilobajt ( 1024 bajtů)

2 megabajty(1048576 bajtů)

3 gygabajty( 1073741824 bajtů)

4 terabajty ( 1099511627776 bajtů)

Data jsou jakékoliv poznatky nebo fakta, která jsou zaznamenána, je to termín pro údaje, které se používají k popisu nějakého jevu nebo pozorovaného objektu.

Data – informace se stávají daty (údaji) v důsledku zpracování digitální technologií informace zpracované počítačem nebo jinými technickými prostředky.

číselné soustavy – základ 10,2,16,8

Každé číslo lze rozpoznat pomocí polynomu

N=an*xn + an-*xn-1+…+a1*x1+a0*x0

pokud x = 2, hovoříme o binární soustavě a a je číslice množiny (0,1).

pokud x = 8, mluvíme o osmičkové soustavě a a je číslice z množiny ( 0,1,2,3,44,5,6,7).

pokud x = 10, mluvíme o desítkové soustavě a a je ( 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).

pokud x = 16, nazýváme šestnáctkovou soustavu a a je ( 0 až 9, A,B,C,D,E,F)

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button