ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Řízení otáček třífázových asynchronních motorů

Řízení otáček třífázových asynchronních motorů . Třífázový asynchronní motor . Řízení otáček třífázových asynchronních motorů se dělí na:

Řízení otáček třífázových asynchronních motorů

Otáčky třífázových asynchronních motorů lze určit ze vzorce pro skluz.

Řízení otáček třífázových motorů Řízení otáček třífázových asynchronních motorů . Řízení otáček třífázových asynchronních motorů se dělí na:

s – skluz

ns – synchronní rychlost magnetického pole statoru

n – otáčky rotoru

p – počet pólů (pólových párů)

f – aktuální frekvence

Z tohoto vztahu vyplývá, že rychlost můžeme řídit změnou:

– frekvence,

– počet pólů (pólových dvojic),

– skluzu.

Mastné vlasy : 5 domácích prostředků

Řízení otáček změnou frekvence – vyžaduje frekvenční měnič, protože síť má pevnou frekvenci 50 Hz. Změna frekvence je realizována elektronicky – statickým polovodičovým měničem. Změna frekvence napájecího napětí představuje nejpoužívanější a nejdokonalejší bezkontaktní metodu regulace otáček.

Regulace otáček změnou počtu pólů (pólových párů ) – tímto způsobem lze otáčky regulovat pouze skokově a pouze u asynchronních motorů s kotvou nakrátko. U kroužkových motorů by se musel současně měnit počet pólů na rotoru, což by vyžadovalo složitý přepínač. Lze vytvořit různý počet pólů:

– vhodným rozdělením jednoho statorového vinutí na dvě větve tak, aby bylo možné vytvořit různý počet pólových párů změnou jejich zapojení,

– spínáním několika samostatných statorových vinutí, která jsou umístěna společně v sérii v drážkách magnetického obvodu,

– kombinací předchozích dvou metod.

Řízení otáček změnou skluzu – tato metoda je vhodná pouze pro kroužkové motory připojením rezistoru do rotorového obvodu, protože větší skluz při nezměněném momentu odpovídá menším otáčkám. Řízení otáček je realizováno pomocí reostatu určeného pro trvalou zátěž namísto startéru. Tento způsob regulace je jednoduchý, ale nehospodárný, protože vede k velkým ztrátám.

Spouštění třífázových asynchronních motorů

Přímé připojení motoru k síti – motor je přímo připojen k síti pomocí spínače nebo stykače. Toto je nejjednodušší a nejlevnější způsob spuštění. Motor na však může v důsledku velkého rozběhového proudu způsobit pokles napětí v síti nebo reakci ochran. Proto se tento způsob spouštění používá pouze pro motory s výkonem do maximálně 3 kW. Pokud má odběratel elektřiny vlastní transformátor, může připojit motory nakrátko přímo k síti, pokud jejich výkon nepřesáhne 50 % výkonu transformátoru.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button