ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Rezistory

Rezistor je lineární, pasivní, frekvenčně nezávislá elektronická součástka, jejíž funkční část tvoří odporová vrstva s požadovaným odporem. Základní vlastností rezistorů je elektrický odpor R [Ω], který vyjadřuje velikost odporu, který součástka klade procházejícímu elektrickému proudu.

Charakteristické vlastnosti rezistorů jsou:

 •  jmenovitý odpor – odpor udávaný výrobcem,
 • zatížitelnost – je určena jmenovitým výkonem, který zahřeje odporovou vrstvu na maximální přípustnou teplotu,
 • Přesnost (tolerance) – udává se v procentech.

Rozdělení rezistorů z hlediska konstrukce:

(a) se dvěma zásuvkami

 • vrstvené – jsou vyrobeny z keramického tělesa, na jehož povrchu je nanesena odporová vrstva.
 • uhlík – odporová vrstva je uhlíková,
 • pokovené – odporová vrstva je buď z oxidu kovu, nebo z tantalu,
 • drát – vyrábějí se navinutím odporového drátu na válcové keramické těleso.
 • hugolin gavlovic valašská škola

(b) s více prodejnami

 • s pevným kohoutkem
 • s plynule nastavitelnou odbočkou (potenciometry)
 • klouzavý – kolektor se pohybuje po přímce, odporová vrstva je tvořena přímou dráhou,
 • otočný jednoduchý – velikost odporu je úměrná úhlu natočení kolektoru namontovaného na ose potenciometru, který je obvykle zakončen ovládacím knoflíkem, odporová vrstva je kruhová odporová dráha,
 • rotační dvojité (tandemové) – mají dvě nebo více odporových drah, jejichž snímače jsou ovládány současně jednou osou,
 • trimry – mají krátkou osu, obvykle uzpůsobenou k otáčení šroubovákem, jsou upevněny přímo na desce plošných spojů, používají se k jednorázovému nastavení hodnoty výstupního napětí v malém rozsahu,
 • reostaty – jsou drátové potenciometry robustnější konstrukce určené pro napájení nebo laboratoře.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button