ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Výtoková trubice – Rozdělení výtokových trubic

Výtoková trubice – Rozdělení výtokových trubic

Rozdělení výbojek

Výboje:

Jsou nejúspornější, mají vysokou životnost, ale jsou nefunkční (po zapnutí dlouho trvá, než se plně rozsvítí), mají poměrně špatné barevné podání a potřebují složitá předřadná zařízení. Podle plynové náplně rozeznáváme výbojky:

  • Vypouštění rtuti

vypouštění rtuti

  • Halogenidový výboj

halogenové žárovky

  • Vypouštění sodíku 

sodíkový výboj

  • Xenon… Vypouštění

xenonová žárovka

Výbojka je typ elektronického prvku, který využívá nárazovou ionizaci elektronů v plynech nebo parách kovů.

Stejnosměrný a střídavý proud

Druhy:

1.luminous 

2.Glue

3.tyratron

4.ignitron

5.excitron

6.digitron

Světelná výbojka

druh výbojky; elektrický zdroj světla, ve kterém se světlo vytváří elektrickým výbojem v plynu nebo kovových parách (nebo jejich směsi).

žárovka

Jeho konstrukce je jednoduchá:

-skleněná trubka

-inertní zředěný plyn

-elektrody

-možný fosfor, nanesený na vnitřní stranu trubice

Lepidlo

žhavicí výbojka

je nízkotlaký, plynem plněný výboj  se studenou katodou, pracující v oblasti vlastního žhavení. Banka obsahuje dvě elektrody, mezi nimiž vzniká výboj nezávisle na polaritě přiloženého napětí. Když je žhavicí trubice připojena ke zdroji stejnosměrného proudu, svítí elektroda připojená k zápornému pólu zdroje – katoda. Po připojení ke zdroji střídavého proudu svítí obě elektrody střídavě, přičemž v každé půlperiodě svítí vždy ta, která má aktuálně záporný potenciál. Z pohledu pozorovatele svítí obě elektrody.

5 věcí, které byste měli vědět o mužské plešatosti

Tyratrón

Výboj Tyratron

je elektronka plněná plynem, tj. výbojka. Pokud je naplněna rtuťovými parami nebo vzácnými plyny, nazývá se také plynová trioda.

Výbojka se třemi elektrodami se nazývá tyratron. Pokud má mřížka velké záporné napětí, nepropustí elektrony na anodu. Jak postupně snižujeme mřížkové napětí, elektrony pronikají do anody a dochází k výboji. Mřížka přestává ovlivňovat výboj, protože je zastíněna okolními ionizovanými částicemi plynu. Výboj lze přerušit pouze snížením zhášecího napětí (přibližně 20 V). Dobu zážehu tyratronu lze ovlivnit zvýšením anodového napětí při stejném napětí mřížky.

Ignitrón

je výbojka , která patří do skupiny regulovaných výbojek. Kromě něj sem patří: tyratrony, rtuťové mřížkové elektronky, excitrony a senditrony. Ignitron je výbojka s rtuťovou katodou. Katodový bod je v každé periodě zapálen katodovým zapalovačem (ignitorem). Okamžik zapálení lze fázově posunout, čímž se řídí střední hodnota rozběhového proudu.  Ignitron je kuželový jehlan z polovodiče (např. karbidu boru) ponořeného do rtuťové katody.

Excitrón

je rtuťová výbojka s mřížkou a pomocnou anodou k udržení katodového bodu, která je uváděna v činnost zapalovačem.

Digitron nebo digitální výbojka

Vybíjení digitronů

je elektronická součástka , výbojka plněná plynem se studenou katodou, která se používá k zobrazování číslic nebo jiných symbolů. Skleněná baňka digitronu je naplněna nízkotlakým plynem, obvykle neonem , a obsahuje jednu společnou anodu v podobě průhledné mřížky z tenkého drátu a několik samostatných katod ve tvaru jednotlivých zobrazitelných symbolů.

Existují tři typy halogenových žárovek:

halogenový bod – patice jsou E14, Gu10, Gu5,3

minisportovní žárovky  –jsou halogenové žárovky minimálních rozměrů umístěné ve skleněných reflektorech. Patice G9, G4, GY6,35 20-50W. Tyto typy světelných zdrojů umožňují směrové osvětlení s velmi vysokou účinností, minimálními požadavky na velikost svítidel a nízkými investičními náklady.

halogenové lineární – patice R7s Halogenové žárovky se vyrábějí pro napětí 12, 230 V.

Sodíková výbojka

je typ výbojky, která využívá elektrický výboj v prostředí sodíkových par k produkci světla. Existují dvě varianty těchto svítidel: nízkotlaké a vysokotlaké. Protože sodíkové výbojky způsobují menší světelné znečištění než rtuťové výbojky, používá je mnoho měst, kde jsou velké astronomické observatoře.

Nízkotlaké sodíkové výbojky

nízkotlaký sodíkový výboj

Nízkotlaké sodíkové výbojky mají výbojovou trubici z borosilikátového skla, která obsahuje kovový sodík, malou dávku neonu a argonu v Penningově směsi kvůli spouštění plynového výboje. Výbojka může být přímá[2] nebo ve tvaru U. Po zapnutí začne výbojka vyzařovat matné červenorůžové světlo, které zahřívá kovový sodík, a během několika minut, jak se kovový sodík začne odpařovat, se světlo změní na jasně žluté.

Vysokotlaké sodíkové výbojky

Vypouštění

Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou menší a obsahují další prvky, například rtuť , a při zapnutí vydávají tmavě růžovou záři a při zahřátí růžovooranžové světlo. některé žárovky také mezi zapnutím a zahřátím vydávají jasné až namodralé bílé světlo. Vzhledem k extrémně vysoké chemické aktivitě vysokotlaké sodíkové výbojky je oblouková lampa   vyrobena z průhledného oxidu hlinitého.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button