ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Elektrické pole a tělesa v elektrickém poli

Elektrické pole a tělesa v el. pole . Elektrizovaná tělesa , elektrostatická indukce , polarizace izolátoru . Elektrické pole a tělesa v el. Elektrické pole. Vše, co potřebujete vědět . 

 

Pokud klademe na kladně nabité těleso jeho el. pole vodiče , který není nabitý, začne být tento vodič přitahován ke kladně nabitému tělesu. 

El. polí a těles v el. pole

Elektrizovaná tělesa působí na jiná tělesa pomocí el. poplatek. Kolem každého elektrifikovaného těla je el. pole. Při přiblížení elektrifikovaných těles se působení el. síly se stávají intenzivnějšími a naopak , jejich vzájemným vzdalováním se tato síla oslabuje. (

Coulombův zákon

)

Elektrické pole

Do misky na pertie vložte kulatý talíř, nalijte olej a opatrně posypte krupicí. Zrna krupice se po nabití desky (kladně nebo záporně) uspořádají do řetízků. Čáry modelují silové působení kolem tělesa s kladným nebo záporným nábojem. Říkáme jim SILOČIARY el. pole. Po dohodě byl určen směr siločar, a to, že od kladných nábojů siločáry začínají a u záporných nábojů končí.

 • Elektrické vedení el. pole na dvou deskách získaných nesouhlasnými a souhlasnými el. náboje
 • Elektrické vedení el. pole mezi dvěma rovnoběžnými deskami se nazývá rovnoměrné el. pole

čáry elektrického pole

Pokud klademe na kladně nabité těleso jeho el. vodič pole, který není nabitý, začne se tento vodič přitahovat ke kladně nabitému tělesu.

Elektrostatická indukce je jev, při kterém se v kovovém vodiči vlivem el. proudu pohybují volné elektrony. pole

Polarizace izolantu je jev, při kterém se v izolantu vlivem elektrického pole pohybují volné elektrony, ale pouze uvnitř molekul a atomů.

 • Kolem každého tělesa je gravitační pole.
 • Kolem magnetu je magnet. pole.
 • V blízkosti elektrifikovaného těla je el. pole.
 1. Dvě tělesa na sebe působí gravitační silou, kterou se vzájemně přitahují.
 2. Dvě elektrizovaná tělesa na sebe působí elektřinou. síla, kterou se mohou vzájemně přitahovat nebo odpuzovat.
 3. Dva magnety nebo magnet a tělesa feromagnetu. látky na sebe navzájem působí magnetickou silou , kterou se mohou přitahovat nebo odpuzovat.
 4. Přečtěte si také :

  Příčiny vypadávání vlasů u mužů.

 

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button