ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Zapojení třífázového systému do hvězdy (Y) a trojúhelníku (D)

Zapojení třífázového systému do hvězdy (Y) a trojúhelníku (D) je snadné , viz vše o zapojení do hvězdy a do trojúhelníku.

Zapojení do hvězdy

  • vznikne připojením konců vinutí jednotlivých fází U2, V2, W2 k uzlu (nulovému bodu) a vyvedením nulového vodiče N z .
  • Z vedou počátky vinutí jednotlivých fází U1, V1, W1 na krajní vodiče L1, L2 a L3.
  • Taková soustava se nazývá třífázová soustava s nulovým vodičem nebo čtyřvodičová soustava.
  • V tomto obvodu můžeme brát dvě napětí:

1. mezi krajním a nulovým vodičem (uzlový bod a svorky každé fáze) – fázové napětí Uf

Uf = UU = UV = UW

2. mezi dvěma krajními vodiči (svorkami jednotlivých fází) – sdružené napětí Uz

Uz = UUV = UVW = UWU

Korelace mezi kondenzovanými a fázovými napětími je:

Zapojení třífázového systému do hvězdy (Y) a trojúhelníku (D)

V uzavřeném obvodu třífázové soustavy zapojené do hvězdy tečou pouze fázové proudy IU, IV, IW. Obecně se přidružený proud rovná fázovému proudu. Iz = If.

  spojení s hvězdou

Zapojení třífázového systému do hvězdy (Y) a trojúhelníku (D)

Viz také

Jednofázové zapojení zásuvek v systémech TN-C a TN-S

Zapojení do trojúhelníku

  • vznikne spojením začátku vinutí první fáze s koncem vinutí druhé fáze a takto pokračuje, dokud se obvod neuzavře.
  • Z takto vytvořených uzlů vyvedeme krajní vodiče L1, L2 a L3.
  • Zapojení v trojúhelníku tvoří uzavřený obvod, takže nemůže mít nulový vodič.
  • Mluvíme o třívodičovém systému .
  • V tomto obvodu můžeme brát pouze jedno napětí – sdružené Uz, které je rovno fázovému napětí Uf.

Uz = Uf

Při zatížení každého vinutí teče fázový proud IUV, IVW, IWU. Nejvzdálenějšími vodiči protékají sdružené proudy IU, IV, IW. Korelace mezi kondenzovaným a fázovým proudem je:

vzorec zapojení

Zapojení třífázového systému do hvězdy (Y) a trojúhelníku (D)

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button