ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Stejnosměrný a střídavý proud

Stejnosměrný a střídavý proud jak funguje stejnosměrný proud a jak funguje střídavý proud ? 

Stejnosměrný proud 

Stejnosměrný proud je elektrický proud, jehož směr se v elektrickém obvodu s časem nemění. Elektřina protéká obvodem stejným směrem – má vždy stejnou polaritu. Jeho velikost se může měnit v důsledku změny odporu.

Stejnosměrný a střídavý proud Stejnosměrný a střídavý proud

Časový průběh stejnosměrného proudu

Viz také

Stabilizovaný síťový zdroj stejnosměrného proudu

j

Střídavý proud

Časově proměnný elektrický proud, který v obvodu mění směr, se nazývá střídavý proud.

Střídavý hranol

Časový průběh střídavého proudu

Charakteristika střídavého proudu:

  • není při průchodu vodičem v čase konstantní, ale postupně se zvyšuje a snižuje,
  • elektrickým obvodem neproudí stále jedním směrem, ale po určitých časových intervalech střídá své směry (mění polaritu),
  • změna velikosti a smyslu střídavého proudu se mění s časem periodicky (periodicky) nebo nepravidelně (aperiodicky),
  • takový proud, který mění svou velikost v čase, ale nemění svůj směr, se nazývá impulzní proud.
  • lze tedy dosáhnout libovolného časového průběhu, ale v praxi je z hlediska výroby i použití nejvhodnější charakteristika střídavého proudu, jehož okamžité hodnoty se mění v čase podle harmonické sinusoidy. Okamžité hodnoty proudu nad časovou osou považujeme za kladné, pod časovou osou za záporné. Střídavý proud mění své hodnoty z nuly na maximum a zpět na nulu.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button