ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Transformátor -charakteristika , elektrický , magnetický obvod

Transformátor

Transformátor je netočivý elektrický stroj, který pracuje na principu elektromagnetické indukce. Mění připojené střídavé elektrické napětí určité hodnoty na napětí s jinou hodnotou (vyšší, nižší), s neměřenou frekvencí. Transformátor má tyto čtyři základní části:

1. elektrický obvod,

2. magnetický obvod,

3. chladicí zařízení,

4. mechanické konstrukční části.

Elektrický obvod 

– se skládá z primární cívky (vinutí) s počtem závitů N1 a sekundární cívky (vinutí) s počtem závitů N2. Počet závitů každé cívky závisí na typu transformátoru, který může být zvyšovací, snižovací nebo přenosový.  Vinutí musí být izolované a dimenzované na napětí a proudy, které jím skutečně procházejí. Cívky jsou umístěny na jádrech (sloupcích) magnetického obvodu. Podle uspořádání vinutí pro vyšší a nižší napětí se vinutí dělí na:

a) koaxiální – vinutí (cívky) jsou nad sebou, blíže k jádru je umístěno vinutí s nižším napětím .

b) střídavé – vinutí (cívky) jsou vedle sebe a střídají se ve směru osy jádra .

transformátor

Magnetický obvod – Transformátor

– se skládá z jader (sloupků), na nichž je umístěno vinutí, a spojek, které uzavírají magnetický obvod. Průřez jader může být čtvercový, obdélníkový nebo kruhový. Listy musí být izolovány, aby se nezvyšovaly ztráty vířivými proudy (zahřívání magnetického obvodu).

magnetický obvod transformátoru

chladicí zařízení – slouží k odvádění odpadního tepla transformátoru. Během provozu se transformátor zahřívá v důsledku ztrát v magnetickém a elektrickém obvodu. Pokud by se teplota příliš zvýšila, mohlo by dojít k jeho zničení. Proto je nutné transformátor chladit, tj. odvádět z něj teplo. K chlazení transformátorů se nejčastěji používá vzduch, olej nebo speciální nehořlavá izolační kapalina.

Spouštění třífázových asynchronních motorů

Mechanické konstrukční části – jsou pomocné části transformátoru, které slouží při jeho výrobě, provozu a údržbě . (konstrukční podvozek, závěsné háky, montážní držáky atd. atd.)

Přístrojové transformátory – Transformátor

Pod pojem přístrojové transformátory zahrnujeme měřicí a ochranné transformátory . Přístrojové transformátory přizpůsobují vstupní hodnoty měřených veličin rozsahu měřicích přístrojů a jmenovitým hodnotám ochranných a jistících zařízení. Pracují na stejném principu jako výkonové transformátory, ale mají jiné požadavky – obvykle mají jen malý jmenovitý výkon, ale je od nich vyžadováno zachování přesného převodu.

Měřicí transformátory jsou určeny k napájení měřicích přístrojů. Dělí se na měřicí transformátory napětí a měřicí transformátory proudu . Měřicí transformátor napětí používáme k napájení voltmetru při měření střídavého vysokého a velmi vysokého napětí, které transformátor transformuje na jmenovitou hodnotu 100 V. Měřicí transformátor proudu napájí ampérmetr při měření velkého střídavého proudu v zařízeních nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí. Jmenovitý proud je obvykle 5 A nebo 1 A.

Bezpečnostní transformátory se používají k napájení pojistek a chráničů , které zajišťují provoz nebo zabraňují poruchám elektrických strojů a zařízení .

Pecní transformátory – Transformátor

Pecní transformátory jsou určeny k napájení elektrických  obloukových a indukčních pecí v metalurgickém průmyslu . Elektrické obloukové pece využívají teplotu elektrického oblouku. Ohřev elektrickým obloukem může být buď přímý – oblouk hoří přímo v roztaveném materiálu, nebo nepřímý – oblouk hoří nad roztaveným materiálem. Elektrické obloukové pece mají výkon desítky až stovky MVA, výstupní (sekundární) napětí potřebné k vypálení oblouku se pohybuje v řádu stovek V a proudy v řádu stovek kA. Z tohoto důvodu musí mít výstupní vinutí velký průřez, nejčastěji ve formě měděných pásů nebo trubek, kterými protéká chladicí voda.

 Transformátory pro indukční pece s frekvencí 50 Hz jsou konstruovány jako běžné transformátory s tím rozdílem, že sekundární vinutí je tvořeno roztavenou vložkou. Zátěž musí být umístěna v nehořlavé konstrukci , dobře izolované od jádra a vinutí .

 Transformátory pro indukční pece s frekvencí 2 – 10 kHz nemají feromagnetický obvod. Primární cívka obklopuje kelímek z žáruvzdorného materiálu na , který je vlastní taveninou. Kromě tavení se indukční teplo používá také ke kalení, žíhání, sušení a ohřevu .

5 věcí, které byste měli vědět o mužské plešatosti

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button