AUTO A MOTOELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Ochrana proti korozi

Ochrana proti korozi

  • Koroze je narušení kovů a slitin vlivem prostředí. Předměty z kovů a slitin přitom ztrácejí lesk, vnější vzhled, někdy dokonce porušují svůj tvar a soudržnost. Ochrana proti korozi se nevztahuje pouze na konečné (hotové) výrobky, ale také na součásti a díly, polotovary, které mohou během výroby, skladování, přepravy atd. korodovat.
  • Ochranu proti korozi lze rozdělit na dočasnou ochranu a konečnou ochranu.

Dočasná ochrana se také nazývá konzervace. Jejím úkolem je zabránit nebo omezit všechny vlivy způsobující korozi po určitou dobu. Pro dočasnou ochranu proti korozi (konzervaci) se používají konzervační prostředky, oleje, vazelíny, pasty, vosky, spreje atd. Konzervační prostředek musí být snadno odstranitelný (obvykle zahřátím na určitou teplotu).

Podle účinku se konzervační látky dělí na:

  •  těsnicí vosky – vytvářejí ochrannou vrstvu na povrchu kovu,
  • inhibitory koroze – absorpcí vytvářejí na povrchu kovového povrchu tenký film,
  • destimulátory koroze – vážou atmosférické složky způsobující korozi.

Konečná ochrana proti korozi je vytvoření ochranné vrstvy na povrchu nebo uvnitř součásti, výrobku nebo zařízení, která je chrání před prostředím, jež může způsobit korozi, po dostatečně dlouhou dobu. Konečná ochrana proti korozi (antikorozní ochrana) se provádí organickými povlaky, povrchovou úpravou, chemickou úpravou, galvanickým pokovováním a mechanickým pokovováním.

Organické nátěry – zahrnují různé nátěry (emaily) s vysokou antikorozní účinností, které se na kov nanášejí štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. 

Zušlechťování povrchu – spočívá ve vytváření povlaků z práškové syntetické pryskyřice nástřikem na kov zahřátý na 80 °C a následným vytvrzováním při 200 °C.

Chemické pokovování – je vytváření kovové vrstvy z ušlechtilého kovu na méně ušlechtilý kov bez působení stejnosměrného elektrického proudu. V podstatě se jedná o ponoření kovového dílu do vhodné galvanické lázně.

Galvanické pokovování – jedná se o nanášení kovových povlaků z ušlechtilých kovů na méně ušlechtilé kovy ve speciálních elektrolytických lázních pomocí stejnosměrného elektrického proudu (chromování, niklování, mědění, cínování, stříbření, pozlacování atd.).

Mechanické pokovování – zahrnuje vytváření povlaků různé tloušťky i na kovech a slitinách, na které nelze elektrolyticky nanášet ušlechtilé kovy.

Mechanické pokovování zahrnuje:

  • Ponoření do roztoku – tímto způsobem lze zpracovávat pouze kovy, které s rozpuštěným kovem netvoří slitiny s nižší teplotou tání, takže nehrozí nebezpečí roztavení nebo deformace předmětu.
  • metoda nástřiku kovů – pro nástřik jsou vhodné všechny materiály s bodem tání pod 1600 °C. K postřiku se používají speciální pistole a zařízení.
  • plátování kovem – vrstva ušlechtilejšího kovu se plátuje na základní kov odléváním, válcováním, spojováním nebo svařováním.
  • difúzní pokovování – základní podmínkou je dobrá difúze kovového prášku nebo par do méně ušlechtilého kovu.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button