ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Vliv jaderných elektráren na životní prostředí

Vliv jaderných elektráren na životní prostředí .odpadní teplo , jaderné elektrárny na Slovensku , chemické látky , radioaktivní látky. 

Jaderné elektrárny ovlivňují životní prostředí především prostřednictvím odpadu, který produkují, a :

– odpadní teplo,

– chemikálie,

– radioaktivní látky.

Odpadní teplo – se využívá pro tzv. termofikace. Není třeba budovat teplárnu, vytápí se byty, hospodářské budovy, skleníky.

Chemikálie – používají se při úpravě technologické a pitné vody a rozpuštěné se vypouštějí do odpadních vod.

Radioaktivní látky se dostávají do životního prostředí Vliv jaderných elektráren:

– prostřednictvím plynů – je minimální a pod přípustnými hodnotami danými normou (eliminováno filtrací),

– prostřednictvím odpadních vod – množství jsou pravidelně kontrolována a nepřekračují množství povolená normami,

Tepelné kondenzační elektrárny a teplárny

– prostřednictvím radioaktivního odpadu – existuje mnoho způsobů, jak nakládat s jaderným odpadem , ale žádný z nich není vhodný ani dostatečně bezpečný. Problémem je, že některé prvky zůstanou radioaktivní více než čtvrt milionu let, tedy asi 12 tisíc generací. Po celou tuto dobu musí být tento odpad izolován od všech živých organismů, vody, půdy a vzduchu. Odpad je prozatím uložen v dočasných skladech, vyhořelé palivo je fixováno ve speciálním asfaltu a lisováno do sudů, ty jsou uloženy v areálu elektrárny a později v zemi, v betonových plochách. Ukládání radioaktivního odpadu se často děje nelegálně, mimo dohled regulačních orgánů, a to jeho vypouštěním do jezer, oceánů …

–  možné havárie samotných reaktorů a související únik radioaktivity – příkladem jsou havárie ve Windscale (Velká Británie, 1957), Browns Ferry (USA, 1975), Jaslovských Bohunicích (Československo, 1977), Černobylu (SSSR, 1986) a Fukušimě ( Japonsko2011).

Přínos jaderných elektráren pro životní prostředí oproti fosilním:

– menší rozptyl popela a popílku přibližně o 30 %,

– méně emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku,

– neovlivňují podzemní vody kyselými dešti,

– Eliminace lokálních kotelen se škodlivými exhaláty,

– eliminace ztrát při přepravě pevných paliv.

Na druhou stranu, když musí řešit:

– jaderný odpad,

– jaderná bezpečnost,

– likvidace jaderné elektrárny po skončení její životnosti.

Jaderné elektrárny na SR : Jaslovské Bohunice, Mochovce.

Plešatění a jak mu čelit , Vypadávání vlasů u mužů

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button