Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATURA

Ján Kollár – Dcera slávy

Ján Kollár – Slávy dcera o díle a autorovi . Slava’s Daughter poezie, skladba , zpěv . Ján Kollár – Glory’s Daughter vše, co potřebujete vědět :

Ján Kollár

 • Studoval na evangelickém lyceu v Bratislavě, později na německé univerzitě v Jeně (naši učenci uměli německy i maďarsky).
 •   Na stránkách Jena byl svědkem toho, jak německá mládež touží po sjednocení Německa. Na hradě Wartburg byl svědkem oslav výročí Lutherovy reformace. Snaha o sjednocení Německa v něm vyvolala obavy z osudu Slovanů. 
 • Vytvořil myšlenku slovanské vzájemnosti – podporoval kulturní spolupráci Slovanů.
 • Tvrdil, že existuje národ československý a ne český a slovenský, proto odmítl Bernolákovu slovenštinu a pokračoval v psaní v jazyce slovenských evangelíků: biblická čeština(odtud název, protože evangelíci psali v jazyce české Bible vydané v Kralici). 
 • Pobyt v Německu ho ovlivnil i citově, když se zamiloval do Frederiky Wilhelminy Schmidtové, s níž se mohl oženit až o 16 let později, když zemřela její matka, která si nepřála, aby její dcera odešla do Uher, tak necivilizované země!
 • Ján Kollár – Slávy dcera o díle a autorovi . Slava’s Daughter poezie, skladba , zpěv . Ján Kollár – Dcera Slávy vše, co potřebujete vědět
 • Všechny povinné práce naleznete na adrese

  Slovenský jazyk 

Ján Kollár – Dcera slávy 

 

Dcera slávy

 • Jedná se o básnickou skladbu (tj. dílo delší než báseň).
 • Složení: Předmluva a pět zpěvů. 
  Názvy zpěvů: 
  1. zpěv: Hall  /čte Zála/, 
  2. zpěv: Labe, Rýn, Vltava/ Rýn je řeka Rýn/,
   3. zpěv: Danube
  4. zpěv: Léthé
  5. hlas: Acheron.
   
 • Autora inspirovala jeho láska k Friderike Wilhelmine(Mina) Schmidtové, kterou poznal během studií na v Jeně. Evangelíci neměli v Uhrách žádné univerzity, a tak museli studovat v zahraničí.  Druhým inspiračním zdrojem byla myšlenka slovanské vzájemnosti, jejímž tvůrcem byl sám Kollár. Představitelem této myšlenky je i Šafárik, po němž je pojmenována univerzita v Košicích .
   
 • Uměleckým vrcholem díla je Předmluva. Z hlediska je forma napsal časoměřič také proto, že  v klasicismu se autoři vrátili do antiky a časomíra má antický původ. Zpěvy nejsou psány časoměřičem, ale sylabotónický veršový systém a mají formu sonetu, který se tehdy nazýval slabiky(4,4.3,3 verše). 
   
 • Tématem skladby je cesta lyrického hrdiny, který se vrací domů na Slovensko z Jeny přes území obývané Slovany. Kromě LH se Mina objevuje především v díle . 
  Předmluva: je nářkem nad osudem Slovanů, zejména Polabských, kteří v minulosti žili v okolí Jeny a jsou nyní již ponížení. Autor ale také mluví o svobodě, úctě k člověku a pro národy. Styl předmluvy je zdobný, přehnaný, rétorický. 
 • 1. zpěv: název sálu je řeka, která protéká Jenou. V písni autor vzpomíná na krásné chvíle strávené s Minou, loučí se s milovanou a krajem a odjíždí domů. Milostná témata se prolínají s vlasteneckými .
 • 2.zpěv a 3. zpěv je pojmenován podle řek. Autor cestuje z Jeny údolím Labe přes Čechy do své vlasti na břehy Dunaje. Zachycuje své dojmy z Pobaltí a Pobaltských zemí a také Slovenska. Mluví o slavné minulosti , kritizuje nejednotnost Slovanů, vyzývá k jednotě. Truchlí po rozchodu s Mina.
 • Čtvrtý zpěv je pojmenován podle slovanského nebe, kde jsou vlastenci, kteří se zasloužili o slovanský jazyk, kulturu. Po obloze ho doprovází Mína, která se promění v nadpozemskou bytost a stane se dcerou bohyně Slávy, odtud název.
 • Pátý  zpěv se odehrává v pekle, zde se básník setkává s těmi, kteří Slovanům ublížili.
   Ve čtvrtém a pátém Canto se autor inspiroval renesančním autorem Dantem a ten také putuje peklem, očistcem a nebem ve svém díle Božská komedie. ( Pro zajímavost, nebe se také nazývá eden, paradiso a peklo je inferno – to pro rozšíření slovní zásoby.

 

Znaky klasicismu v dílech : 

– motiv cesty, putování
– přítomnost božstev – bohyně Lada
– nářek
– časoměřič

Znaky preromantismu:

– intimní téma – láska
– Vztah k národu 
– lyrických i epických prvků, což se nazývá synkretismus.
– nepoužívá časomíru na celou práci.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button