HISTORIE A DINOSAUŘIZajímavosti

Kdo byl Svätopluk? – všechno o něm

Kdo byl Svätopluk? Zajímá vás legenda o 3 synech Svätoplukových? Kdo byl Svatopluk a co dělal na Velké Moravě, čtěte zde.

Kdo byl Svätopluk

 

Kdo byl Svätopluk

 

Svätopluk byl slovenský státník a panovník, který vládl v letech 870 až 894. Byl zakladatelem a prvním velkoknížetem slovanského státu Velkomoravské říše. Svätopluk se narodil roku 830 a byl synem knížete Pribiny a bratrem knížete Koceľa. Po smrti svého bratra se ujal vlády nad Velkomoravskou říší a výrazně ji rozšířil. Podařilo se mu sjednotit slovanské kmenové státy ve střední Evropě a vytvořit mocnou říši, která sahala od Dunaje až po Tatry.

Svatopluk byl také významným křesťanským hlasatelem a podílel se na šíření křesťanství na území Velkomoravské říše. Jeho jméno je spojeno s velkými úspěchy na poli státnosti a křesťanství a jeho památka je na Slovensku a v dalších zemích střední Evropy stále vysoce ceněna.

 

Jaký byl život na Velké Moravě?

 

Jaký byl život na Velké Moravě

 

Velkomoravská říše byl slovanský stát, který vznikl ve střední Evropě v 9. století. století. Založil ji kníže Svatopluk a rozkládala se od Dunaje až po Tatry. Život na Velké Moravě ovlivňovalo mnoho faktorů, například politická situace, hospodářství, kultura a náboženství.

Politicky se Velkomoravská říše řídila podle pravidel rodové hierarchie a vlády knížete. Kníže vládl společně se svými bratry a syny, kteří mu pomáhali vládnout. Kníže měl také radu poradců, kteří mu pomáhali při rozhodování a řízení státu.

Hospodářsky se Velkomoravská říše zaměřovala na zemědělství, řemesla a obchod. Velkomoravané se zabývali zemědělstvím, chovem dobytka, pěstováním plodin a výrobou různých druhů řemeslných výrobků, jako jsou kožešiny, oděvy a nástroje. Velkomoravané také obchodovali s jinými zeměmi a výměnným obchodem si zajišťovali potřebné suroviny a výrobky, které jim chyběly.

Velkomoravská říše se vyznačovala vysokou kulturní vyspělostí. Velkomoravané měli svůj vlastní spisovný jazyk zvaný hlaholice a vzdělávací systém, v němž se vyučovalo psaní, čtení a počítání. Velkomoravané vynikali také v umění a architektuře a jejich kultura byla ovlivněna slovanskými a germánskými prvky.

 

Synové sv.

 

Synové sv.

 

Svatopluk měl několik synů, kteří se podíleli na vládě ve Velkomoravské říši a měli významný podíl na jejím rozvoji.

Mezi Svätoplukovy syny patřili například:

  • Mojmír II. – byl nejstarším synem Svatopluka a po jeho smrti převzal vládu nad Velkomoravskou říší. Mojmír II. pokračoval v díle svého otce a snažil se sjednotit slovanské kmenové státy ve střední Evropě.
  • Svätopluk II. – byl druhým synem Svatopluka a po smrti svého bratra Mojmíra II. převzal vládu nad Velkomoravskou říší. Svätopluk II. přispíval k rozvoji kultury a vědy na území Velkomoravské říše a podporoval výstavbu kostelů a klášterů.
  • Koceľ – byl třetím synem Svätopluka a po smrti svého bratra Svätopluka II. převzal vládu nad Velkomoravskou říší. Koceľ přispěl k rozvoji zemědělství a řemesel na území Velkomoravské říše.
    Svatoplukovi synové sehráli významnou roli ve vývoji Velkomoravské říše a jejich jména jsou spojena s mnoha úspěchy na poli státnosti a kultury. Jejich památka je na Slovensku a v dalších středoevropských zemích stále vysoce ceněna.

 

Svätoplukovy pruty – Kdo byl Svätopluk

 

Svätoplukovy pruty - Kdo byl Svätopluk

 

Svatoplukovy pruty jsou legendární zbraně zmiňované ve slovenské a české historické a mytologické literatuře. Podle legendy měl slovenský státník a vládce Svätopluk tři pruty, které mu dodávaly moc a sílu. Říká se také, že pruty měly magické vlastnosti a pomáhaly Svätoplukovi v jeho bojích a bitvách.

Prvním z prutů byl „prut síly“, který měl Svätoplukovi poskytnout sílu a odolnost. Druhým prutem byl „prut lásky“, který měl Svatoplukovi pomoci získat lásku a obdiv současníků. Třetím prutem byl „prut moudrosti“, který měl Svatoplukovi poskytnout moudrost a rozvahu při rozhodování.

Podle legendy měly pruty mimořádné schopnosti a pomáhaly Svätoplukovi v bojích a bitvách proti nepřátelům. Říká se také, že pruty měly schopnost léčit rány a nemoci a pomohly Svatoplukovi získat obdiv a lásku jeho současníků. Pruty svatého Pluka jsou známé jako symbol moci.

 

 

Zajímavosti o Svätoplukovi – Kdo byl Svätopluk?

 

  1. Svätopluk byl slovenský státník a panovník, který vládl v letech 870 až 894. Byl zakladatelem a prvním velkoknížetem slovanského státu Velkomoravské říše.
  2. Svätopluk se narodil roku 830 a byl synem knížete Pribiny a bratrem knížete Koceľa. Po smrti svého bratra se ujal vlády nad Velkomoravskou říší a výrazně ji rozšířil.
  3. Podařilo se mu sjednotit slovanské kmenové státy ve střední Evropě a vytvořit mocnou říši, která sahala od Dunaje až po Tatry.
  4. Svatopluk byl také významným křesťanským hlasatelem a podílel se na šíření křesťanství na území Velkomoravské říše.
  5. Velkomoravská říše byl slovanský stát, který vznikl ve střední Evropě v 9. století. století. Založil ji kníže Svatopluk a rozkládala se od Dunaje až po Tatry.

 

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button