HISTORIE A DINOSAUŘIZajímavosti

Co pěstovali Slované – život Slovanů v minulosti

Co pěstovali Slované? Náboženství Slovanů a vše o tom, jak žili. Víte, kde byla vlast Slovanů a co Slované pěstovali? Přečtěte si zde.

Co pěstovali Slované

 

Co pěstovali Slované

 

Co pěstovali Slované? Slované byli skupinou slovanských národů, které žily ve střední a východní Evropě ve středověku a raném novověku. Jejich hospodářská činnost byla založena především na zemědělství a chovu dobytka. Pěstovali různé druhy plodin v závislosti na klimatických podmínkách a půdních typech na svém území.

Mezi nejčastěji pěstované plodiny patřily:

 • obiloviny: pšenice, ječmen, proso, žito.
 • luštěniny: fazole, hrách, cizrna.
 • zelenina: zelí, cibule, česnek, mrkev, celer, ředkev
 • ovoce: jablka, hrušky, švestky, meruňky, broskve.

Co pěstovali Slované? Kromě toho se Slované věnovali také vinařství a ovocnářství a chovu hospodářských zvířat, jako jsou krávy, ovce, koně a prasata. V některých oblastech se zabývali také rybolovem a lovem. Slované dokázali rozvinout vysokou úroveň zemědělské výroby, což jim umožnilo zajistit si potravinovou bezpečnost a přežít v různých klimatických podmínkách.

 

Jak žili Slované

 

Jak žili Slované

 

Slované žili v malých vesnicích nebo osadách, kde se nacházely jejich domy a hospodářské budovy. Jejich domy byly většinou postaveny ze dřeva nebo kamene a měly plochou střechu pokrytou slámou nebo šindelem. Uprostřed domu bylo ohniště, ve kterém se ohřívalo a vařilo jídlo. Co pěstovali Slované?

Slované měli svou vlastní kulturu a tradice, které se odrážely v jejich způsobu života, umění, řemeslech a náboženství. Jejich náboženství bylo původně pohanské, ale během středověku mnoho Slovanů konvertovalo ke křesťanství. Jejich umění a řemesla zahrnovala například výrobu dřevěných nástrojů, kovářství, tkalcovství, výrobu oděvů a obuvi atd.

Slované žili v rodinách a měli své vlastní rodinné tradice a zvyky. Rodiny byly pro jejich společnost velmi důležité a měly silné rodinné vazby. Muži se věnovali zemědělství a chovu dobytka, zatímco ženy se staraly o domácnost a výchovu dětí. Slované měli také vlastní způsoby zábavy a relaxace, jako je hudba, tanec, zápasy atd.

Slovanské dědictví – Co pěstovali Slované

 

Slovanské dědictví - Co pěstovali Slované

 

Slovanský region je pojem označující území, na kterém ve středověku a raném novověku žili Slované. Toto území se nacházelo ve střední a východní Evropě a zahrnovalo oblasti dnešních států Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny a Ruska. Podle archeologických nálezů se nacházel severně od Karpat mezi Odrou, Vislou a středním Dněprem a Slované z něj v 5. století expandovali. století.

Slované se dělili na různé národy a kmenové skupiny, které měly vlastní jazyky, kulturu a tradice. Jejich území se postupně měnilo v důsledku konfliktů, smluv a invazí jiných národů. Nicméně území, kde žily národy příbuzné slovanským národům, bylo vždy považováno za slovanskou vlast.

 

Náboženství Slovanů

 

Náboženství Slovanů

 

Slované měli původně pohanské náboženství založené na uctívání různých božstev a přírodních sil. Jejich náboženské praktiky zahrnovaly přinášení obětí božstvům, provádění rituálů a poutě k božstvům a přírodním silám.

Mezi nejdůležitější božstva Slovanů patřili Perun, Svarog, Dazhbog, Veles a Mokoš. Perun byl božstvem hromu a blesku, Svarog božstvem ohně a kovářství, Dazhbog božstvem slunce, Veles božstvem pastýřství a Mokosh božstvem práce a plodnosti.

Ve středověku mnoho Slovanů konvertovalo ke křesťanství, které bylo v Evropě velmi rozšířené. Křesťanství se mezi Slovany začalo šířit prostřednictvím misionářů a kněží, kteří se snažili přinést křesťanské učení na slovanská území. V důsledku toho se většina Slovanů stala křesťany a jejich původní pohanské náboženství se postupně vytratilo.

Dnes je většina Slováků a dalších slovanských národů křesťany, především římskokatolického nebo pravoslavného vyznání. Původní pohanské náboženství Slovanů se však zachovalo v různých lidových tradicích a zvycích, které se předávaly z generace na generaci.

 

Zajímavosti o Slovanech

 

Zajímavosti o Slovanech

 

 1. Slované byli skupinou slovanských národů, které žily ve střední a východní Evropě ve středověku a raném novověku. Jejich území se nacházelo na území dnešních států, jako je Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina a Rusko.
 2. Slované měli svůj vlastní jazyk, slovanský jazyk, který se dělil na různá nářečí a národní jazyky podle kmenového nebo národního původu. Například slovenština, čeština, polština, chorvatština, srbština, bulharština, rumunština, ukrajinština a ruština jsou slovanské jazyky.
 3. Slované měli původně pohanské náboženství založené na uctívání různých božstev a přírodních sil. Ve středověku většina Slovanů konvertovala ke křesťanství, především ke katolické nebo pravoslavné víře.
 4. Slované se zabývali zemědělstvím a chovem dobytka a jejich strava se skládala především z obilovin, luštěnin, zeleniny a ovoce a také z masa a mléka z chovu dobytka. V některých oblastech se zabývali také rybolovem a lovem.
 5. Slované měli svou vlastní kulturu a tradice, které se odrážely v jejich způsobu života, umění, řemeslech a náboženství. Jejich umění a řemesla zahrnovala například výrobu dřevěných nástrojů, kovářství, tkalcovství, výrobu oděvů a obuvi atd.
 6. Slované měli své vlastní způsoby zábavy a relaxace, například hudbu, tanec, zápasy atd. Jejich hudba byla založena na používání dud, dudáků a dalších nástrojů a jejich tance byly plné energie a radosti.
 7. Slované měli své vlastní rodinné tradice a zvyky. Rodiny byly pro jejich společnost velmi důležité a měly silné rodinné vazby. Muži se věnovali zemědělství a chovu dobytka, zatímco ženy se staraly o domácnost a výchovu dětí.
 8. Slované dokázali rozvinout vysokou úroveň zemědělské výroby, což jim umožnilo zajistit si potravinovou bezpečnost a přežít v různých klimatických podmínkách. Jejich hospodářská činnost byla založena především na zemědělství a chovu dobytka.

 

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button