Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATURA

Samo Chalupka – Mor ho!

Samo Chalupka vše o díle Mor ho , rozbor , obsah díla , charakteristika , hrdina , Mor ho vše co potřebujete vědět o díle . Dílo obsahuje 

Samo Chalupka


 • nejstarší ze štúrovců, tj. představitel


  romantismus:

 • převzal slovenský jazyk Stúr (1943), lyrika
 • subjektivismus, titanismus
 • synkretismus (spojení literárních žánrů)
 • individualismus (hlavní postava je silná osobnost)
 • Hlavní hrdina je výjimečný člověk s bouřlivou povahou a je sužován vášněmi.
 • když hrdina miluje, miluje až za hrob.
 • největší hodnotou je svoboda
 • idealismus – myšlenka má přednost před hmotou
 • hrdina se cítí osamělý, je smutný z mamonářství.
 • hrdina stojí v konfliktu se společností 
 • hrdina je spojen s přírody (nálady vyjádřené přírodou)
 • autostylizace – spisovatel se ztotožňuje s hrdinou .
 • Historismus – romantici zpracovávají témata z historie (mají zobrazovat současné situace).
 • fantazie, tajemství, harmonie kontrastů
 • Evangelický kněz, studoval teologii a filozofii.
 • Narodil se a také zemřel v Horní Lehota
 • měl mladšího bratra Jana Chalupku
 • psal pouze básně
 • jeho nejznámějším dílem je sbírka Spevy, která obsahuje básně jako Likavský vězeň, Turčín Poničan, Branko, Kraloholská, Boj u Jelšavy a další.
 • na jeho hrobě je vyryt epitaf: „Žil jsem v pravdě, porazil jsem bezpráví, věrně jsem miloval svůj národ.“
 • Samo Chalupka – Mor ho obsahu 
 • Všechny povinné práce ve slovenském jazyce 
 • Mor ho obsahu

Zamořte ho!

Charakteristika práce: Drobné básnické dílo, poprvé publikované v Sokol (literární časopis). Báseň romantickým způsobem vyjadřuje ducha demokracie a hlubokého vlastenectví lidu. V centru stojí dvě protichůdné ideje a světy: na jedné straně touha po míru, svobodě a rovnosti, krásné vlasti s hrdými obyvateli, na druhé straně násilí, zotročení a bojovnost. Slováci propadají vznešeným ideálům a jsou morálními vítězi, Římané naopak zůstávají s hanbou otrokáře. Pro zdůraznění demokratického ducha básně zvolil Chalupka přístupnou formu ovlivněnou folklorem, lidovým jazykem a sylabickým rytmem jako uměleckou formou.

Samo Chalupka – Mor ho obsahu Obsah díla


:

Římský císař („car“) se utábořil v Panonii u hranic se slovenským (slovinským) územím. „Slovenský klan“ vysílá k císaři domácí posly – hrdiny. Nabízejí mu chléb, sůl, poselství míru od rady starších, varují ho, aby se nepokoušel Slovince dobýt (protože Slovinci se vždy dokázali vymanit z nadvlády), a informují ho, že Slovinci jsou pohostinní, ale v případě potřeby se umí nevzdat a rázně bojovat.

Císař nabídku míru odmítá a odpovídá, že si přišel Slovince podmanit (zotročit). Slovenští hrdinové se pak vrhají na císaře s meči v rukou a svorně volají Mor ho!. Hrdinové bojují proti přesile a umírají s pocitem morálního vítězství. Císař si pak prohlédne bojiště a stydí se radovat z porážky hrdinů, protože vidí, že na zemi leží více jeho vojáků než hrdinů.

Mor ho obsahu

Hrdina je jednomyslný – kolektivní, družina oslovuje cara najednou. Junáci mají typické vlastnosti Slovanů: mírumilovnost, pohostinnost, svobodu člověka a rovnost mezi lidmi. Vnější popis mladíků najdeme na ve 2. strofě: „Bělavé kadeře na šíji se jim točí, modré oči chytře v kruhu si užívají. Postavou jsou jako jedle, pevné jako skála, člověk by si myslel, že je má jedna matka.“

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button