Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATURA

Božena Slančíková Timrava – Ťapákovci

Božena Slančíková Timrava Ťapákovci . Zápletka , postavy , charakteristika . Božena Slančíková Timrava Ťapákovci . Zápletka , postavy , charakteristika .

Božena Slančíková Timrava

 • se narodila na Polichno, kde strávila celý svůj život.
 • pocházel z početné rodiny evangelického faráře (byl spoluzakladatelem Matice).
 • zvolila umělecké jméno Timrava podle studánky za Polichnem, v jejíž studánce byla vždy čistá voda.
 • Psala povídky a novely ze života venkovské inteligence a vesnického prostředí.
 • její přínos spočívá v novátorském způsobu psaní a její dílo představuje vrchol realismu , Božena Slančíková Timrava Ťapákovci
 • znamení stvoření:
 • používá popisné zkratky za jmény, které charakterizují hrdiny (Anča – Zmije)
 • humor a ironie v zobrazení lásky, hledání příčin nenaplněného vztahu.
 • zobrazení lásky jako nejednoznačného citu (naděje – zklamání).
 • 2 paralelní zápletky, vnitřní monology
 • Vytvoření: Za kým jít, Bez pýchy (povídky), Skon Paľa Ročku, Hrdinové, Ťapákovci (novely) , Božena Slančíková Timrava Ťapákovci
 • Božena Slančíková Timrava - Ťapákovci

Božena Slančíková Timrava Ťapákovci

Stručná charakteristika práce: V románu autor popisuje rodinu Ťapáků, která je typická svou leností a neochotou pracovat. Ťapákovi bydlí v jednom domě v šestnácti lidech. Čtyři bratři žijí společně se svými ženami a dětmi a pátý, nejmladší Miško, je stále svobodný. Jedna sestra, Anča, třicet let – neprovdaná; nevdala se, protože je mrzák. V popředí stojí dvě ženské postavy – Ilja, manželka nejstaršího bratra Palo, a její švagrová Anča. Oba jsou silné osobnosti, v rodině se jim přezdívá Ilja – královna a Anča – zmije . Hospodyní v domě je Ilja, která se snaží Ťapákovy naučit pořádku a hygieně. Ilja je vzdělanější a je také vesnickou babičkou. Ťapákovi si však z ní dělají legraci, nelíbí se jim, že je kritizuje.

Nejvíce nespokojená je Anča, která chce vždy to, co Ilja nechce, a také podněcuje ostatní k nenávisti. Stále provokuje a chce vyvolávat konflikty. Ancha je jednou z nejtragičtějších postav, které Timrava vytvořila – nemůže chodit, jen se vleče po domě na rukou a kolenou. Kvůli svému osudu je naštvaná na celý svět, nešťastná a plná smutku a prožívá vřelé city k svému bratranci Janovi. Ztělesněním lidského utrpení a ponížení je scéna, kdy beznohá Anča poskakuje v noci po kolenou a rukách a Jano a jeho otec s ní zacházejí jako se psem.

Když Ilja vidí, že se Ťapákovi nezmění, naléhá na svého manžela Paľa, aby postavil dům a odstěhoval se z přeplněné chalupy jejích rodičů. Vyhrožuje mu, že ho opustí, což také udělá, a zaujme místo služebné rectress s prime place.

Rostliny do stínu – 11 pokojových rostlin do stínu

Popis

 

Nakonec se Palo rozhodne postavit dům; Ilja byl tehdy docela spokojený, Ťapákovi byli spokojení, že je Ilja už nekritizuje. Jen Anča se trápí, je plná beznaděje a hořce lituje, že se vůbec narodila. Božena Slančíková Timrava Ťapákovci.

Popis apatie a lenosti: „Lidé spěchají do jarních prací. Přes zimu všichni odpočívali, končetiny upoutané na lůžko si žádají čerstvý vzduch v terénu. Tváře jsou natřeny červenou barvou slunce, oči přijímají jasné a odvážné světlo.

Jen na Tappers stojí muži kolem dvora a nemohou se zbavit zimního lnu. Nemohou se rozhodnout, zda dnes začít orat, nebo ne. Role možná touží po pluhu – ale není pátek, je středa. Na stránkách the Taps však nezačali pracovat vždy na v jiný den. Na minulý pátek nemohli orat, bylo příliš mokro, potřebují zachránit špatně zazimovaný statek, ale když počkají do pátku, půda ztvrdne.“Popis a charakteristiky Anci:


V raném dětství ji postihla zlomenina, takže nechodí, jen sedí, vyšívá klobouky a nikdo ji kvůli její povaze nechce (proto se jí říká zmije);
 Ve tváři je krásná, ale od holeně je mrzák, nemůže natáhnout nohy; Janův otec matce poradil, aby ji přibila k prknu, aby zůstala rovná; Byla pracovitá, chytrá, ale velmi výbušná, pořád se s Iljou hádala. Božena Slančíková Timrava Ťapákovci.

Mastné vlasy : 5 domácích prostředků

Charakteristika Ili: Ilja je velmi silná osobnost, všem rozkazuje, dokonce i svému muži, který je pod pantoflem; Ilja je velmi sebevědomá, povyšuje se nad ostatní; podle Ilji jsou všichni bratři jako Němci – nebyli příliš výřeční; Ilja často dává Ťapákům najevo, že žijí nehygienicky a nezdravě. Timřino označení královna dobře vystihovalo její povahu a chování.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button