Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATURA

Ján Palárik – Smíření nebo dobrodružství

Ján Palárik – Smíření aneb Dobrodružství vše o díle a autorovi . Ján Palárik – Smíření nebo dobrodružství :

Ján Palárik

 • pocházel z Kysuc, z Rakové; byl knězem a spoluzakladatelem tzv. nová slovenská škola
 • novinář a veřejný činitel s politickými ambicemi (představitel přechodu od romantismu k realismu).
 • byl programátorem spolupráce mezi Slováky a Maďary (optimista).
 • jeho hry jsou založeny na vzájemném sbližování protichůdných faktorů (např. různých společenských tříd).
 • často pracuje s zdvojenými zájmeny, aby vytvořil humorné situace.
 • věří, že národ je sociálně rozdělen, ale jeho různé části se musí sladit.
 • ve svých hrách se inspiroval zahraniční dramatikou (Obžinky polského autora).
 • patří do období Matičních let:
  1863-1875, založení Matice slovenské na Turčianske sv. Martine
  byla první společensko-kulturní institucí na Slovensku.
 • Předseda – katolík Štefan Moyzes, místopředseda – evangelík Karol Kuzmány
 • Význam: soustřeďuje slovenské vědce, podporuje ochotnická divadla a vzdělávací aktivity, podporuje studující mládež, má muzeum, archiv, knihovnu.
  znovuotevřena v roce 1919
   v tomto období vznikla 3 slovenská gymnázia (Martin, Revúca, Kláštor pod Znievom).
  představuje přechod od romantismu k realismu .
  zástupci: Ján Palárok, Jonáš Záborský, Gustav Lakomerský
 • Ján Palárik – Smíření nebo dobrodružství
 • Všechny povinné práce naleznete na adrese

  Slovenský jazyk 

 

Ján Palárik – Smíření nebo dobrodružství

 

Smíření nebo dobrodružství

 • veselohra o 3 dějstvích, dějiště – slovenský venkov
 • Téma: boj proti vlastenectví, oslava vlastenectví, úcta k rodnému jazyku.
 • myšlenka: poukázat na toleranci, nevyhnutelnost porozumění a smíření mezi Slováky a Maďary a také mezi třídami.
 • forma: v díle je mnoho vět v maďarštině, němčině a francouzštině, archaismy, historismy, dokonce i slovosled se liší.
 • Postavy:

Eliza Hrabovská – hraběnka, je sirotek, otec jí zemřel, když byla ještě dítě. „To je můj nejdražší poklad, který musím na tomto světě zanechat.“ Je velmi milá a přátelská, váží si lidí, hlásí se ke svému slovenskému původu a je na něj hrdá. Její mazanost a vynalézavost nezná mezí.

Miluša – dcera učitele, nejlepší kamarádka Elizy Hrabovské, je vychovávána v národním duchu a toleranci vůči Maďarsku. Je krásná, vzdělaná a bystrá, umí cizí jazyky, ale nejraději má slovenštinu. Má velmi dobré srdce, Palárik ji také využil k vyjádření svých myšlenek o vztahu slovenských intelektuálů ke slovenskému lidu – měli by pomáhat svému národu, z něhož vzešli, dosáhnout vyšší materiální a kulturní úrovně.

Ľudovít Kostrovický – baron, je snoubencem hraběnky Hrabovské. Je slovenského původu, ale hlásí se k maďarské národnosti. Má dobré srdce a láska je mu přednější než otcova vůle.

Rohon – inženýr, věrný přítel Ludovíta Kostrovického, původem Slovák, ale maďarizovaný svým okolím. Z lásky k Milušce se však vrací ke Slovákům. Je sladký a mazaný jako Eliza.

 • Stručný děj: Zápletka je založena na principu inkognita (kdy se někdo objevuje v podobě někoho jiného). Ľudovít Kostrovický se má oženit s hraběnkou Elisou Hrabovskou podle závěti svého otce a staré smlouvy. Přichází se na něj podívat, aby si ho prohlédl, spolu se svým přítelem inženýrem Rohonem. Chce Elisu lépe poznat a pak se rozhodnout, zda je pro něj vhodná. Vymyslí plán – vymění si s Rohonem pozici. Souhlasí, a tak vyměnění přicházejí k hraběnce na zámek, aniž by tušili, že baronka Elisa má stejný názor (vyměňuje si pozice s přítelkyní Miluší). Jak se poznávají, jsou všichni nešťastní, protože hraběnka se zamilovala do „pouhého inženýra“, hrabě do „pouhé hraběcí služebné“, Miluše do „hraběte“ a Rohon do „hraběnky“. Nakonec se po obědě vše vyjasní a všichni jsou spokojení.
 • Složení:

expozice: seznámení s postavami, úvod do vztahových otázek

kolize: dvojí záměna znaků

krize: příjezd Kostrovického s Rohonem, komické situace
peripetie: vysvětlení dvojího zájmena

rozuzlení: smíření různých tříd a náznak smíření mezi národy.

 • Ján Palárik – Smíření nebo dobrodružství

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button