Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATURA

Jozef Gregor Tajovský – Maco Mlieč

Jozef Gregor Tajovský – Maco Mlieč . Vše, co potřebujete vědět o práci . Mlékař Maco Charakteristika díla a postav . 

Jozef Gregor Tajovský

  • představitel slovenského kritického realismu (viz otázka č. 5)
  • pochází z Tajova (střední Slovensko), vychovával ho dědeček (inspirace pro Žliebky, Dokonca).
  • vystudoval obchodní školu v Praze , pracoval jako úředník v bance (inspirace Mamka Pôstková)Jozef Gregor Tajovský – Maco Mlieč
  • psal povídky, dramata a divadelní hry (např. Ženský zákon, Zmatené statky).
  • jako první slovenský básník si všímal sociálních problémů – chudoby a vykořisťování (Maco Mlieč)maco mlieč charakteristika
  • Hrdinové jeho děl pocházejí z nejnižší společenské vrstvy – z nejchudších, nejubožejších, lidí bez majetku, služebnictva či sezónních dělníků, které autor označuje jako „tajné boháče“ – jejich bohatství spočívá ve skromnosti, pracovitosti, dobrém charakteru a pozitivních vlastnostech.
  • Všechny povinné práce naleznete na adrese

    Slovenský jazyk 

Mlékárna Maco

Stručná charakteristika práce:

charakteristika Maco Milk :Maco Milk je kriticko-realistická povídka sociálního charakteru. Povídka je monografická, celé dílo je obrazem Macova života a jeho vlastností. V povídce autor zobrazuje chudobu a vykořisťování – ukazuje těžký život chudých lidí, kteří jsou závislí na bohatých statkářích. Maco byl od mládí služebníkem bohatého statkáře (jeho matka ho dala do služby před svou smrtí). Celý život tvrdě pracoval, žil ve stáji se zvířaty a za svou práci nedostával žádný plat, jen několik grajcarů za pálenku a tabák. Byl vděčný svému domácímu, bylo mu jedno, že pracuje zadarmo, a dokonce ani to, že si ničí zdraví. Povídka končí paradoxem – Maco se krátce před smrtí přichází rozloučit s richtářem, děkuje mu za vše, co pro něj udělal, a ptá se, zda mu ještě něco dluží. V hostinském se hne svědomí a ujistí Maca, že mu stále dluží 13 zlatých. Macovi se velmi uleví a požádá purkmistra, aby ho za ty peníze řádně pohřbil. Maco bude do rána mrtvý. Gazda mu vystrojí krásný pohřeb…Stručný popis Maca:


“ … a na Macovi jen ohořelá černá chlupatá kůže na širokých velkých kostech, strnulá noha a hrbolaté prsty.“Stručná charakteristika Maca:


Byl skromný, velmi pracovitý, vděčný domácímu, ale společensky zbitý, měl nízké sebevědomí vůči ženám, což mu dalo přezdívku „Mlíkař“.Stručná charakteristika majitele domu:


Macův vrstevník, nezkažený tvrdou prací, využívá Macovy nevědomosti a vykořisťuje ho, než v něm Macova smrt pro probudí svědomí – je to záporná i kladná postava.

Apoliena

Do domu pana Mistr a pan Mistři, kteří měli jednoho učně, si vzali druhého učně, Jana, a tak nepotřebovali služky. Narodilo se jim dítě a učedníci se o něj nedokázali postarat. Přinutili tedy pána, aby si k dítěti vzal služebnou. Přišla patnáctiletá dívka – Apoliena. Byla chudá a hluchá. Paní mistrová ji nechtěla přijmout kvůli její hluchotě, ale Apolienina matka na tom trvala a prosila ji, aby ji přijala. Paní mistrová a učedníci si z ní dělali legraci. Přezdívali jí Poleno. Brzy k ní přišly její dvě sestry, které si byly velmi podobné. Byli také napůl hluší. Jejich matka mluvila s panem Mistr je o jejich otci, který, když se opije, je všechny zmlátí, a že Apolienova matka ho nemůže opustit. Žáci zjistili, že Apoliena je hluchá, protože ji otec bije, a uvědomili si, že když je někdo bije, není to jako když bije Apolienu, a pokaždé si na ni vzpomenou. Od té doby, když učedníky bili, už je to tolik nebolelo, protože si vzpomněli, že Apolena vystřízlivěla, když z boje ohluchla, a přestali se jí posmívat. Když se syn pana Mistr a pan Mistr Julko začal mluvit, Apoliena musela odejít, protože byla hluchá, a tak vzali druhou služebnou.

Mamka Pôstková

Maminka měla těžký život, za manžela měla opilce, který nechtěl pracovat, a často propila těch pár guldenů, které vydělala. Jejich syn také vyrostl v pijana a po smrti svého otce ji vyhodil z domu. Živila se pečením a prodejem chleba a z svých skromných výdělků pomáhala své snaše živit děti. Splatila malý dluh u banky a na jaře prodala peřinu, aby mohla splatit půjčku a v klidu zemřít.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button