Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATURA

Andrej Sládkovič – Marína Vše o díle

Andrej Sládkovič – Marína Literární žánr , Kompozice , Téma charakteristika díla. Andrej Sládkovič – Marína Literární žánr , kompozice .

Andrej Sládkovič 

  • vlastní jméno Andrej Braxatoris
  • Štúrovo básník (romantismus)
  • evangelický kněz, básník, literární a dramatický kritik, publicista a překladatel .
  • studoval teologii na univerzitě v Halle .
  • během studií se potýkal s finančními problémy , živil se doučováním.
  • v rodině Pišlových poznal svou lásku Marii, nevzali se, ale tento zážitek ho ovlivnil a napsal dílo Marína.
  • kromě Maríny napsal také Detvan a Hrabě Mikuláš Šubič Zrínsky na Sihotti.
  • základním rysem jeho díla je používání opakujících se figur, dekapelu, ale např. také dvojitý zápor (nemohu tě nemít rád)
  • Andrej Sládkovič – Marína Literární žánr
  • Andrej Sládkovič - Marína

Andrej Sládkovič – Marína

Literární žánr: básnická skladba (1. část s lyricko-epickým charakterem a část 2 s reflexivně-symbolickým charakterem).


Složení
291 strof po 10 verších

Téma
: láska k žena, Bůh, země, národ

Charakteristika práce :

Téma 1: KRÁSA – Autor touží po kráse, je krásou opojen a nachází její ztělesnění v dívce – Marině. Zamýšlí se nad krásou, kterou spojuje s morálkou a pravdou. Kromě duchovní krásy si autor všímá i krásy dívky.

Téma 2: LÁSKA – Autor spojuje lásku k své ženě a k své zemi. V 41. strofě najdeme jedno z nejoriginálnějších vyznání lásky:
„Možná máš ruce pryč, možná mě tvé ruce nedostanou,
Mohu v vzdálenosti smutně uniknout, mohu neláskyplně zůstat,
je možné, abych se zničil: je nemožné, abych tě nemiloval!“
Láska dvou mladých lidí však nenašla naplnění, hrdina cítí, že je v nebezpečí. Básník děkuje Marině za její vroucí náklonnost, za její lásku. Sládkovič prochází vývojem od šťastných pocitů přes vášnivé vyznání v erotické smyslnosti až k pocitům smutku ze ztracené lásky – na začátku díla ji vnímá jako skutečnou bytost, její ztrátu vyjadřuje proměnou člověka v neskutečnou bytost (vodní vílu – mořskou pannu).
Téma 3: SLOVENSKO – symbióza lásky k Marině a lásky k Slovensku. Autor miluje slovenskou přírodu. Jeho láska k Marině se promění ve vizi – vílu. Lásce brání sociální bariéry. V závěru autor povyšuje svou lásku k pozemskému životu a rodné zemi nad nadpozemskou blaženost, kterou mu přináší přítomnost víly Mariny po jeho boku.
Téma 4: YOUTH – Mládí je pro autora stav mysli. Odolá volání víly Mariny, která ho láká do vln Hronu a věčnosti. Vůle a život vítězí v to.

Nápad
: Absolutizovaný cit lásky je největší hodnotou lidského života.

Andrej Sládkovič – Marína Literární žánr

Mastné vlasy : 5 domácích prostředků

Detvan

Námětem je romantický příběh Martina, v němž autor ztělesnil ideální vlastnosti slovenského lidu. Oslavuje přírodu a soužití s ní. Tato lyricko-epická skladba obsahuje 250 strof s mnoha uměleckými prostředky. Hlavními postavami jsou Martin Hudcovie a Elena. Skladba má 5 strof: Martin (na louce tančí s Elenou, běží po louce a zabije sokola, který honí zajíce), Družina (sedí s mladíky u ohně a dozvídá se, že sokol patří králi; Eva mezitím padne do rukou loupežníků, ale Martin ji zachrání), Slatinský jarmark (na něm se Martin přizná králi, že zabil sokola), Vohľady (Eva se dozví, že král verbuje Martina) a Lapačka (nábor mladých mužů; Martin přísahal věrnost, pokud si ponechá symboly své hrdosti na to, že je Slovák – kroj, copy, valašku, fujaru).Andrej Sládkovič – Marína Literární žánr .

Rostliny do stínu – 11 pokojových rostlin do stínu

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button