Slovenský jazykVŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Pedagogické vzdělávání – volnočasové aktivity

Pedagogické vzdělávání – volnočasové aktivity.

Home

Jméno a příjmení: ******
Datum: 3.12. 2021
Rok: 3. Vintage
Vzdělávací činnost: rekreační činnost
Téma.
Obsahová norma (obsah): pohybové hry
Výkonový standard (vzdělávací cíl): rozvíjet motoriku, orientaci pozornosti
Metody: A) VZDĚLÁVACÍ: verbální: monologická – vysvětlování, dialogická – rozhovor.
demonstrativní: předvedení činnosti
praktické: hra
Motivační: rozhovor,
B) VZDĚLÁVACÍ:
přesvědčovací: rozhovor, vysvětlení
metody morálního hodnocení
Zásady: prokazatelnost, účelnost, přiměřenost, informovanost a proaktivita,
Formy: frontální, individuální,
Kompetence: komunikativní – vyjadřuje se jasně, rozvíjí kom. schopnosti, sociální a osobní – respektuje končetiny,
Materiály: 4 špejle, šátek
Výukové materiály: tvorba výukových programů ve školských zařízeních, vlastní tvorba, 45 her na podporu sluchového vnímání dětí,
Organizace: venku na hřišti nebo uvnitř – v tělocvičně

 

Typy slov

Vypadávání vlasů? Jezte těchto 9 potravin, abyste zabránili vypadávání vlasů

Jak změkčit vlasy: 5 přírodních způsobů

Kočka narozená se čtyřma ušima šokující

Jak si vymyslet přezdívku 7 způsobů, jak si vymyslet přezdívku

 

 

Metodický postup 

1. Úvodní část: a) Motivační – ,,Ahoj děti, máte radost, že napadl sníh? A víte, jaká zvířata žijí v našich lesích v zimě? Ano, jeleni, divoká prasata, lišky. Dobře, a jaká zvířata spí v našem lese v zimě. Přesně tak, medvědi v zimě spí. A když je taková zima a tráva neroste, čím se zvířata živí a kdo se o ně stará? Ano, horal. A můžeme pomoci i zvířatům? Přesně tak, dnes si zahrajeme na hornické pomocníky a nakrmíme zvířátka. Nesouhlasíte?…….“

b) organizační – dbám na osobní hygienu (děti si dojdou na toaletu), převlékají se podle počasí. Podle potřeby budu dětem poskytovat pomoc a zároveň dbát na rozvoj návyků sebeobsluhy. Zkontroluji, zda nemají v ústech bonbony nebo žvýkačky, zda mají prázdné kapsy a vyčištěný nos. Starám se o pořádek, rozřazuji děti do dvojic, počítám děti, seznamuji děti s trasou přesunu a dohlížím na to, aby byly děti bezpečně přesunuty na určené místo. Po celou dobu věnuji zvláštní pozornost bezpečnosti a kázni.

2. Hlavní část:

(a) organizované/řízené
1. Název hry – Hungry Cat
Motivace – „Děti, proč kočky honí ptáčky? Protože jsou to hadi, tak si budeme hrát i na kočky.“
Cíl – Rozvoj agility
Pomůcky – 4 kužely
Postup/pravidla: Učitel vybere jednu kočku tak, že spočítá 2 špendlíky…… Ostatní děti se stanou ptáčky a budou se snažit utéct. Vymezím hrací plochu, úkolem ptáčků je přejít z jedné strany poloviny hřiště na 2 strany, kde je ale kočka. Děti se musí hodně snažit, aby je kočka nechytila. Pokud je někdo chytí, stanou se z nich kočky a honí se za ruce. Hra končí, když ve hře zůstane pouze jeden ptáček.
Metodické pokyny: vymezit hrací prostor, vysvětlit pravidla, dbát na jejich dodržování, rozdělit dětem úkoly, aktivizovat všechny děti, zajistit kázeň a bezpečnost dětí, střídat děti ve vedoucí roli, vést a hodnotit v průběhu hry, sledovat čas.

 

Hry – Pedagogické vzdělávání – Rekreační aktivity

 

2. Název hry: Blind Baba
Motivace: „Děti, když se ptáčci nudí, hrají svou oblíbenou hru. Pojďme si ji zahrát společně.“
Cíl: Rozvíjet motorické dovednosti, vnímavost,
Pomůcky: šátek
Postup/pravidla: Děti stojí kolem „slepého dítěte“, které stojí mezi nimi se zavázanýma očima. Otáčí se kolem své osy a ztrácí orientaci.
Děti se postaví do kruhu a zeptají se: „Slepá ženo, kde stojíš?“.
Dítě se zavázanýma očima odpoví: „Na kládě.“
Děti: „Co to tam máš?“
Slepá děvka: „Kaše s mlékem.“
Děti: „Který chceš?“
Slepá bába si vybere tichého, čiperného, tleskajícího, trhavého. To znamená, že děti ji mohou během chytání škádlit, tleskat jí nebo ji tahat za šaty. Případně se zcela odmlčí.
Ať už slepá žena chytí kohokoli, musí ho umět identifikovat. Pak se z tohoto dítěte stane slepá bába. Pokud se jí to nepodaří, hra pokračuje.
Metodické pokyny: vymezit hrací prostor, vysvětlit pravidla, zajistit dodržování pravidel, aktivizovat všechny děti, snažit se zapojit i nesmělé děti, zajistit kázeň, bezpečnost dětí, vést a hodnotit po celou dobu hry.

Pedagogické vzdělávání – volnočasové aktivity

3. Název hry – In Need of a Friend
Motivace – ,,Děti, když kočka chytí ptáčka, tak ho vždycky nesní, protože ostatní ptáčci ho zachrání“.
Cíl – rozvíjet spolupráci dětí
Aids- –
Pravidla – Kočka honí ptáčky, koho chytí, ten se postaví a rozkročí. Ostatní ho zachrání tím, že mu vklouznou pod nohy.Hra se opakuje, dokud ji nedokončím.
Metodické pokyny: vymezit hrací prostor, vysvětlit pravidla, dbát na jejich dodržování, rozdělit dětem úkoly, aktivizovat všechny děti, zajistit kázeň a bezpečnost dětí, střídat děti ve vedoucí roli, vést a hodnotit v průběhu hry, sledovat čas.

 

4. Název hry.

Motivace: „Děti, zvířátka žijí ve svých domečcích, kde jsou chráněna, a tak si teď budeme hrát !“.
Cíl: Rozvíjet vnímání, motorické dovednosti, rychlost.
Pomůcky:-
Postup/pravidla: Děti se rozprostřou na hrací ploše. Jednoho pronásledovatele vyberu jako kočku – honí ostatní ptáčky. Mohou se schovat v domě tak, že cvrlikají a křičí jméno ptáka, např. jestřáb, vrána….Pokud pronásledovatel nějakého chytí, změní pozici a hra pokračuje.
Metodické pokyny: Vymezím hrací prostor, vysvětlím pravidla, dbám na dodržování pravidel, aktivizuji všechny děti, snažím se zapojit i nesmělé děti, dbám na kázeň, bezpečnost dětí, vedu a hodnotím po celou dobu hry.

Hry – Rekreační aktivity

 

5. Název hry – On the birds
Motivace – ,,Děti, jste moc šikovné, zkuste si teď představit, že jste se proměnily v listy a volně létáte v přírodě.“
Cíl – stimulovat pozornost a soustředění dětí,
Pomůcky –
Pravidla – Děti létají volně v prostoru jako ptáčci, dokud nezavolám číslo, např. 3. Poté vytvoří skupinu (ptáků) o stejném počtu členů, jako je počet řečených, např. 3. Děti, které se neumístily na prvním místě, ze hry vypadávají a vítězem se stává dvojice, která na konci hry vytvoří poslední skupinu ptáků.
Metodické pokyny: vymezit hrací prostor, vysvětlit pravidla, dbát na jejich dodržování, aktivizovat všechny děti, zajistit kázeň a bezpečnost dětí, vést a hodnotit v průběhu hry, sledovat čas.

 

(b) spontánní/volné

– Hry nechávám na volbě dětí.
– Záleží mi na bezpečnosti
– Vedu děti
– Aktivuji děti při hrách

Pedagogické vzdělávání - volnočasové aktivity

 

3. Závěrečná část: utvořte s dětmi kruh, zhodnoťte aktivitu – Děti, jak se vám hry líbily? Která hra se vám líbila nejvíce? Který se vám nelíbil? Co jsme si povídali o ptáčcích? Co kočky jedí?…..
Budu děti chválit, budu je povzbuzovat, pokárám ty, které vybočily z řady…..
Náhradní činnost
V případě nepříznivého počasí se aktivita uskuteční v tělocvičně.
1. Úvodní část: motivační – stejná
organizační – nebude probíhat oblékání dětí a příprava do školy.
Pitch
2. Hlavní část:
(a) organizované/řízené
1. Hra – stejná
2. Hra – stejná
3. Hra – stejná
4. Hra – stejná
5. Hra – stejná
(b) spontánní/volné: totéž
3. Závěrečná část: totéž – organizováno ve třídě

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button