Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATURA

Kvalitativní přídavná jména – vše, co potřebujete vědět

Kvalitativní přídavná jména vyjadřují určitou vlastnost podstatného jména. Tento druh přídavných jmen lze stupňovat, např. dobrý – lepší – nejlepší, špatný – horší – nejhorší.

 

Kvalitativní přídavná jména 

 

Kvalitativní přídavná jména

 

  • pojmenovat vlastnost
  •  mohou být odstupňovány (starý – starší – nejstarší)
  •  nejsou odvozeny
  • můžeme k nim vytvořit protiklady (dobrý – špatný, hezký – ošklivý).
  •  to se týká všech barev

1. přídavná jména kvalitativní

– klademe si otázky: co? Cože? Jaký druh? Který? Který? Které?
– jsou nedoložená slova
– vyjadřují kvalitu nebo jakost
– může být zvýšena
– lze z nich vytvořit antonyma
– vstupují do synonymních vztahů, tvoří synonymní řady
– všechna se tvoří přivlastňovacími příslovci s morfémy -e, -o, -y, např. dobrý, špatný, přátelský, bratrský
– lze z nich vytvořit přípony:
-ness např. weak – slabost, fast – rychlost, stupid – hloupost
-ota např. dry – suchost, good – dobrota, dear – drahota
-obojí např. sick – nemoc, old – stáří, rotten – hniloba
– od nich lze tvořit stavová slovesa s příponou -núť
Např. soft – změkčit, rough – zdrsnit, stiff – ztuhnout
– mohou být spojeny s příslovci stupně
Např. úplně nový, příliš dobrý, úplně prázdný

Dobrou noc – 150 přání na dobrou noc

 

Příklady kvalitativních přídavných jmen

 

Příklady kvalitativních přídavných jmen

 

 

Dělení přídavných jmen

 

Kvalitativní – přímo pojmenovávají vlastnosti.

Zpravidla se hodnotí: hezký – hezčí – nejhezčí = NESPRÁVNÉ ZHODNOCENÍ

vysoká – vyšší – nejvyšší = SPRÁVNÉ ZHODNOCENÍ

Nejsou odvozené, mají svůj opak.

hezký – ošklivý, dobrý – špatný, vysoký – nízký, moudrý – hloupý, hlavní – vedlejší

 

Přídavná jména  přídavná jména

– klademe si otázky: čí? Tady? Čí?

– vyjadřují vlastnost věcí na základě jejich příslušnosti k osobě, zvířeti nebo celému druhu.

– se tvoří od podstatných jmen mužského rodu příponami -ov, -ova, -ovo  a  od podstatných jmen ženského rodu příponami -in, -ina, -ino.

– !!!Poznámka: od podstatných jmen vzoru kuli se v používá tvar G např. Skultétyho aktivity , Hallyeho kometa, Disneyho kresby

– se tvoří také příponami -í, -ia, -ie a to tehdy, když se má vyjádřit vztah k celému rodu, nikoliv k jednotlivci.
Např. lion – lev, baba – babi/babia/babie, bat – netopýr

!!! Poznámka: mohou být odvozeny nejen od jmen zvířat, ale i osob a dalších bytostí  např. human (člověk), strident (striga), dwarf (trpaslík), beggar (žebrák), god (bůh) !!!
 
– přípona varianty  -ací se tvoří od podstatných jmen středního rodu zakončených na  -a  např. jehně (jehně), kůzle (kůzle), tele (tele), princ (princ)
– někdy se vyskytují dvojí tvary, a to i s příponami  -í  i -ací  např. ryba / fish, žába / frog, blecha / flea, liška / fox, koza / goat

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button