Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATURA

Miroslav Válek – Jablko

Miroslav Válek

Miroslav Válek – Apple . básník, autor literatury pro děti a mládež, publicista, překladatel, kulturní organizátor, politik, významný představitel moderní slovenské poezie.

Východiska jeho básnické tvorby lze nalézt v kráskově poezii, v tvorbě Novomeského a surrealistů. Její počátky ovlivnila díla Volkera, Jesenina, Apollinaira, Ritkuse a dalších moderních slovenských a světových básníků. Ve slovenské terminologii představuje moderní typ básníka elitního intelektu, který pochopil, že poznání bez porozumění je nebezpečné, že lidé se zachraňují vzájemnými vztahy, vystupováním ze sebe a jsou ochotni být někým jiným i pro druhého.

Přestože ve své poezii píše svůj životopis, jeho poezie není nikdy subjektivistická, ale má širokou nadosobní platnost. Zůstává strážcem nekonvenčnosti, na míle vzdálený sentimentu nebo banálnímu komentování událostí, protože se vědomě vyhýbá naivním a jasným analýzám. Přirozeným prostředím jeho básně je prostor mezi imaginárním a reálným.

V roce V roce 1949 však začal pracovat jako redaktor. Prošel redakcemi několika časopisů (Slovenský rolník, Týždeň, Družstevný obzor) a nakonec se stal šéfredaktorem časopisu Mladá tvorba. Kolem časopisu se tehdy soustředili mladí spisovatelé, výtvarníci a dramatici, kteří čerpali ze slovenského surrealismu a meziválečné avantgardy. Mladý výtvor hrál po roce 

1956, kdy padl kult stalinismu, sehrála důležitou roli ve vývoji slovenské kultury. V letech 1966-67 vedl časopis Romboid, poté zastával funkci tajemníka Svazu slovenských spisovatelů. V období socialismu se aktivně zapojil do politiky, byl poslancem a zastával různé vysoké funkce v komunistické straně.

Po roce 1969 jako politik plně přihlásil k praxi tzv. Normalizace, ale jako ministr kultury(1969-88) se snažil zmírnit její ničivý dopad na slovenskou kulturu. Poté krátce působil jako předseda Svazu československých spisovatelů v Praze a před listopadem dobrovolně odešel z politiky. 1989.

Knižně vyšly výbory z Válkové poezie v ruštině, polštině, češtině, bulharštině, ukrajinštině, maďarštině, italštině, němčině a překlady jednotlivých básní v časopisech a zahraničních antologiích slovenské poezie.

Je významným tvůrcem poezie pro děti. Básně jim adresované jsou jakoby jeho odpočinkovým protějškem. Jsou plné uvolněné hravosti v jazyce a motivech, přirozené dětskému vnímání, vytvářející humor, který místy přechází do polohy jemné ironie. Jeho knihy pro děti vyšly v Anglii, Americe, Bulharsku, Německu, Finsku, Řecku, Maďarsku, Polsku, Rusku a na Ukrajině.Miroslav Válek – Apple .Kromě vlastní tvorby překládal také světovou poezii.

Miroslav Válek – Jablko

Báseň Jablko je součástí Válkovy básnické sbírky Doteky. Válka
není přisluhovačem doby, jde svou vlastní cestou v literatuře a i v této.
Báseň patří do typicky válkovského souboru básní, v němž se zabývá.
mezilidských vztahů, subjektivně hodnotí mezilidské soužití, konkrétně
Vztahy mezi mužem a ženou .

Stylisticky

báseň Jablko není obtížná, použité výrazové prostředky jsou součástí básně.
neutrální slovní zásoba. Z uměleckých výrazových prostředků dominuje
symbol jablka. Charakteristický je volný verš, báseň je podobná Appolinairovu pásmu,
kde každý verš obsahuje jednu myšlenku. Přečtěte si také článek
jaké typy slov známe
.

Pokud jde o myšlenku

Apple poems, Válek se pokusil zobrazit a subjektivně vykreslit problematiku.
vztah dvou mladých lidí, vztah nezralý, nebo spíše nezralý z pohledu mladého člověka.
strany jednoho člena, a to muže. Jablko je symbolem vztahu. Jeho
Stabilní pozice na skříni představuje navázaný vztah mezi mužem a ženou .
Jablko je zelené, nezralé, jako člověk, zaprášené, a proto poskvrněné.
zkušenosti.

Vypadne ze skříně a rozbije společné představy o vztahu. Žena,
vyčerpán jeho budováním, vyjadřuje zklamání, smutek a boj, oči
představuje druhý symbol, a to totiž, že láska k partnerovi pramení.
Přímo z hlubin lidské duše, přímo ze srdce. Muž, kterého Válek portrétuje
typicky mužské, přisuzující mu vlastnosti jako nestálost nebo nerozvážnost. Ukládá
jablko na stole, vyjadřuje přítomnost nových myšlenek o vztahu , které nejsou
jsou v společném souhlasu s myšlenkami partnerky, které muže okrádají.
a limit.

V závěru si muž uvědomuje své vlastní chyby, prosí ženu, aby se s ním
přetrvává, ale ten si uvědomuje svou hodnotu a vyčerpání předchozího.
pokusy a odchází ze vztahu.báseň Jablko není složitá, použité výrazové prostředky jsou součástí . Miroslav Válek – Apple . Všechna požadovaná literární díla lze nalézt v kategorii učebních osnov a

Slovenský jazyk 


Báseň Apple

 

Je autorvyjádření zklamání ze vztahů, ve kterých žena nechce žít podle svých představ. myšlenky člověka. Tuto báseň lze chápat také jako varování před předčasným napodobováním rolí muže a ženy ve zralém vztahu, pokud je tento vztah. se právě rodí. Báseň splňuje typické znaky Valkovy poezie, jednoduchost, srozumitelnost a přehlednost .

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button