Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATURA

Maturitní žánry – Vše o maturitních žánrech

Maturitní žánry . Vše, co potřebujete vědět o maturitních žánrech, na jednom místě . Maturitní žánry  jsou :

Absolventské žánry

povinné práce naleznete na adrese Slovenský jazyk

Reflexe

 • 1. ÚVOD : je třeba vycházet z určitých skutečností, které jasně pojmenujete , nebo z určitého, často obecného problému.
  Na začátku může být otázka, motto , citát, přísloví, pořekadlo, úryvek.
  z básní, písní …
 • 2. Jádro: -prozkoumané skutečnosti je třeba zhodnotit , zaujmout k nim postoje , rozvíjet vlastní myšlenky.
 • 3. ZÁVĚR: – dokažte svá tvrzení , argumentujte , vyvoďte závěry , můžete nechat problém otevřený. Můžete použít motto , citát , frazeologismus, použít lidovou moudrost , řečnické otázky.

Mluvení

 • 1.-napište příběh s pointou
 • 2.-respektovat vnitřní strukturu epického díla / zápletka, dějový uzel , vyvrcholení děje, nečekaný zvrat v ději , rozuzlení /.
 • 3.- v jednoduchém vyprávění – úvod, jádro , závěr – tj. událost zachycená v časové posloupnosti.
 • 4.- Text by měl být rozdělen na zónu vypravěče a zónu postavy.
  -zaměřit se na událost, která se odehrála

Výklad

 • 1. ÚVOD
  Nastínit téma , problém , použít definici , motto , myšlenku významné osoby. Úvod by měl být motivační. Vzbuďte zájem o téma.
 • 2. JADRO
  Podrobné vysvětlení problému, potřeba použít důkazy , zdůvodnění .
 • 3. ZÁVĚR
  Vytvořte závěr. V návaznosti na úvodní myšlenky . Můžeme použít různé citáty, motta, definice atd.

Charakteristika osoby

 • ÚVOD – vycházíme z popisu
 • JADRO- pomalu se přesouváme do charakterizace. Například povahu člověka spojujeme s jeho
  zájmy , rodinné zázemí , všímáme si prostředí, ve kterém žije, jeho vztahů.
  lidem a postupně všechny poznatky spojujeme do jednotného celkového pohledu.
 • ZÁVĚR- Charakteristiku lze uzavřít úvahou, reflexí.

Fiktivní životopis

 • ÚVOD : Základní informace o životě člověka
 • KIND: V chronologickém pořadí popsané životní události osoby.
  / – narození , – studium , – rodinné zázemí , – úspěchy , – kritické okamžiky v životě ,
  – schopnosti , – zážitky z cest , – smysl práce , práce , – ambice do budoucna …/.
 • ZÁVĚR: Může skončit reflexí , reflexí …

Absolventské žánry

Diskusní příspěvek

Diskusní dokument má dvě části:

 • přesně definovaná komunita – podle toho je zvoleno oslovení / Vážení pánové, vážené paní, vážení pánové
  Dámy! / – končíme vykřičníkem /
  – na přednášku je třeba navázat / Dovolte mi také navázat na přednášku… . /
  – zároveň lze vyjádřit vlastní názor / hned na začátku sdílím nebo nesdílím daný názor /
 • Vyjádření vlastního názoru / – použití na začátku věty : Myslím, že …, Obtížné
  věřit…, Nesouhlasím… .
  – V textu použijte příběh , krátké vyprávění.
  – Používejte kritické repliky , uvádějte přesvědčivé argumenty.
  -Na závěr vám děkuji za pozornost. Děkuji vám za vaše slovo.
  -Používejte jednotné číslo!

Slavnostní projev

 • ÚVOD : – rozhodli jsme se oslovit : vážený pane ministře, vážené poslankyně a poslanci !
  / – více účastníků by mělo být uvedeno podle pracovní a společenské hierarchie/
  Adresu ukončíme znakem !-exclamation.
  – při psaní vynechejte jeden řádek za adresou.
  -Text úvodu může být stylizován takto: Dovolte mi … Vítejte na stránkách …. Je to velká čest,
  že odhalíme sochu Ľ.Štúra …..
  -V úvodu můžeme použít umělecké a rétorické prostředky . Mohou být :
  -výrok známé osobnosti , obecné rčení , přísloví , pořekadlo.
  -otázka
  -konkrétní příběh
  -Nedoporučuje se používat výmluvu .
 • KIND: analýza , příjemné životní okamžiky , srovnání
  -neskákat z jedné věci na druhou
  -pokrok od jednoduchosti ke složitosti
  -zopakujte myšlenku jinými slovy
  -použití tropů , figur – ilustrativní vyjádření
  -čísla jsou zaokrouhlena
  -můžeme použít řečnickou otázku
  -vyjádřená věta – Naši spolužáci , nikdy se nevzdávají .
  -dvě nevýhody – Nemohu nezmínit …
 • ZÁVĚR: Můžeme ji stylizovat :
  – shrnutí hlavních myšlenek
  – výzva k akci
  – citace vhodných veršů
  – pochvala od posluchačů – kompliment
  – vyvolává smích…
  -Nevhodný závěr: „To je asi tak všechno, co jsem chtěl říct, takže můžu skončit“.
  -Součástí dobrého závěru je poděkování – řečník musí být vděčný. Například. : “ Vážení přátelé, děkuji vám…“ … „Přeji si, abyste…“…
 • Absolventské žánry

Umělecký popis

Při psaní je důležité mít na paměti:

1. V uměleckém popisu se věci zobrazují v pohybu , obvykle pomocí sloves.
2. Umělecký popis je v jistém smyslu rozmarný.
3. Umělecký popis může vyvolat strach, hrůzu, štěstí.
4. Základem uměleckého popisu není přesný přenos viděného, ale jeho transformace na základě našeho vnímání.
5. Předmět je v uměleckém popisu popsán nepřímo , připomíná něco jiného.
6. V uměleckém popisu se používá básnická metafora, personifikace , metonymie.
7. Používáme přirovnání./Nepojmenováváme daný jev slovem, které ho obvykle pojmenovává , ale slovem, které obvykle pojmenovává jiný jev . /
8. V textu je nutné použít básnické přirovnání: / např. rychlý jako blesk, vysoký jako topol…/
Básnický přívlastek – Nad námi se klenulo jasné modré nebe .
metafora – vyjadřující význam /- pršelo listí – padalo, – louka hořela voňavými ohni – louka kvetla žlutými květy ,….
metonymie – / Je to přenesení názvu jedné věci na jinou na základě věcné souvislosti ./ Například : Čtu Kukučína , pije pátou skleničku , Bratislava hučela , nebe nezná oblíbence ….
synekdocha / zvláštní vztah k celku / Např. : Bylo tam celé město. Zvítězila Žilina.
hyperbola / zveličení / Řekl jsem tisíckrát .
lithotest – / jednoduchost , rafinovanost / Např. Mladá žena. Není nejmoudřejší.
eufemismus – snaha říci nepříjemnou věc mírnějším způsobem – např. Spěte navždy.
personifikace – oživení neživých věcí – Les plakal . Voda zpívala .

Absolventské žánry

SLOŽENÍ POPISU:

 • Popis začínáme celkovým pohledem. Nejprve si přiblížíme, jak objekt vypadá, jak zapadá do určitých souvislostí, jaké má rozměry, barvu atd. Pak pokračujeme v popisu podrobností.
 • Rozdělte text na úvod, jádro a závěr. Změňte odstavec, pokud se v něm přechází od popisu jednoho tématu k jinému. Na závěr je třeba vyjádřit dojem.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button