Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATURA

Shakespeare – Hamlet

Shakespeare – Hamlet vše o díle a autorovi . Obsah díla , děj , postavy , rozbor díla Shakespeare – Hamlet :

Shakespeare

 • Narodil se jako třetí z osmi dětí; v 18 letech se oženil s Annou Hathwayovou, s kterou měl tři děti, Susan a dvojčata Judith a Hamnet (připomínající jméno Hamlet).

 • se narodil a také zemřel v

  Stratford-upon-Avon
 • Shakespearovy hry se obvykle dělí na tři hlavní období:

 • rané období – rané komedie (např. Komedie omylů, Zkrocení zlé ženy, Veselé paničky windsorské, Sen noci svatojánské, Kupec benátský) a historické hry (např.


  Richard II, Jindřich IV)

 • střední období – zahrnuje jeho nejznámější tragédie, které zpracovávají nesmrtelná témata, např. Othello (vražda), Romeo a Julie (nesmrtelná láska), Macbeth (ambice), Hamlet (téma existence, pomsty a spravedlnosti) a Král Lear (téma majetku).
 • pozdní období – např. „Zimní pohádka“ a „Bouře“

 • zástupce angličtiny


  Humanismus a Renesance:

 • humanismus = lidský směr, renesance = znovuzrození antiky.
 • dárky 14.-17. století
 • Zrození v Itálie (období republiky a vynálezy – střelný prach, knihtisk, kompas, Amerika)

 • carpe diem“ = užívej si dne
 • humanismus = zabývá se překladem antických děl – stylistika je obtížná
 • Renesance = literatura a umění v národních jazycích, stylisticky jednodušší.
 • 3 základní principy: racionalismus (víra v lidský rozum, člověk věří spíše sám sobě), individualismus (nejde o masy, ale o silného jedince), senzualismus (smyslové vnímání světa).
 • Miguel de Cervantes Savedra (Španělsko; napsal Důmyslného Quijota de la Mancha), Giovanni Bocaccio (Dekameron), Francesco Petrarca, Dante Aligieri (Itálie; napsal Božskou komedii), Jakub Jakobeus (Slovensko; napsal 1. slova. epopej – Slzy, vzlyky a prosby slovanského národa)

  Shakespeare – Hamlet

 • Všechny povinné práce naleznete na adrese

  Slovenský jazyk

Shakespeare – Hamlet

Je to psychologicko-filozofická, nadčasová hra, psaná ve verších, v blankversu (nerýmovaný sylabotonický jambický verš o délce 5 stop). Hlavním motivem je najít pravdu a učinit zadost spravedlnosti. Má 5 dějství. Základem tragédie je vražda, pomsta, pravda a smrt.

Postavy:

 • Hamlet – dánský princ, syn zesnulého krále a synovec současného krále; chce pomstít otcovu smrt; je čestný, hrdý, ctižádostivý; matky si příliš nevážil, byla mu odporná: „Královna. Manželka bratra mého manžela a bohužel, kromě toho jsi moje matka.“
 • duch Hamletova otce – byl to dobrý král a velký muž.
 • Claudius – současný král, Hamletův strýc, který získal trůn vraždou svého bratra.
 • Gertruda – Hamletova matka, dánská královna; Hamleta velmi milovala, ale rychle zapomněla na jeho otce a si vzala jeho bratra.
 • Polonius – královský rádce, otec Ofélie a Learta
 • Ofélie – Poloniova dcera, miluje Hamleta. ale její otec je proti jejich lásce
 • Leartes – Poloniův syn, který chtěl později pomstít smrt otce své sestry.
 • Horatio – Hamletův jediný opravdový přítel
 • stráže, Hamletovi bývalí spolužáci; Fortinbras – norský princ, který se později stal dánským králem.

Složení:

 1. expozice = úvod dramatu, po zjevení ducha
 2. kolize = Hamletův rozhovor s duchem jeho otce 
 3. krize = divadelní představení
 4. peripetie = Hamlet se ocitá na hřbitově
 5. katastrofa = smrt Hamleta, Learta, Gertrudy, Claudia; umírají vinní i nevinní.
 6.  

Hamlet Dej:

 

se odehrává v Dánsku na hradě Elsinor, kde po smrti krále Hamleta vládne Claudius. Princ Hamlet se vrací ze studií ve Wittenbergu a zjišťuje, že Claudius, který zabil jeho otce a vzal si za ženu jeho matku, se stal králem. Hamlet je nešťastný. Jeho přítel Horatio a hradní stráže ho varují, že se v noci na hradbách zjevuje duch mrtvého krále. Prozradí Hamletovi, že ho Claudius zavraždil, a žádá ho, aby vraždu pomstil. Hamlet se ptá, zda je duchovo svědectví věrohodné. Když se na nádvoří objeví skupina herců, rozhodnou se na Claudia nastražit past. Herci sehrají podle jeho pokynů příběh o vraždě krále a svedení královny.

Claudius v příběhu vidí svůj vlastní vražedný čin a přeruší představení. V zájmu bezpečnosti země pošle Hamleta do Anglie, aby byl tajně zabit. Lest však selže a Hamlet se vrátí. Hamlet měl krásnou Ofélii. Po představení herců Hamlet nešťastnou náhodou zabije Polonia, když chtěl tajně vyslechnout jeho rozhovor s královnou (byl za závěsem v jeho pokoji). Ofélie je zmatená a utopí se. Je pohřbena právě v den, kdy se Hamlet vrací do Dánska. Hamlet se na hřbitově setkává s hrobníky, kteří pro ni kopou hrob, a pak u pohřebního průvodu zjistí, že pohřbívají Ofélii. Král Claudius chce nechat prince Hamleta znovu zabít. Využije k tomu Laerta, Oféliina bratra. Claudius ho přesvědčí, aby vyzval Hamleta na souboj, zatímco Laertes má otrávený meč. Pro žíznivé je tu také otrávené víno. Laertes bodne Hamleta, ale pak si nechtěně vymění zbraně a Hamlet zasáhne Laerta. Královna Gertruda nevědomky vypije otrávené víno. Hamlet těsně před smrtí zabije Claudia. Než Laertes zemře, vypráví Hamletovi, jak ho chtěl Claudius otrávit. Hamletův přítel Horatio se chtěl také zabít, ale umírající Hamlet ho přesvědčí, aby žil a mohl vyprávět svůj příběh.

Shakespeare – Hamlet

3 Principy humanismu a Renesance:

 1. smyslnost = projevuje se ve vztahu Ofélie a Hamleta nebo v přátelství s Horaciem.
 2. individualismus = Hamlet jedná sám, hledá pravdu, sám se rozhoduje, jak postupovat.
 3. Racionalismus = Hamlet se snaží ověřit, co mu strážci říkají o zjevení ducha jeho otce.

Hamletův nejslavnější a nejvýznamnější monolog (v úryvku):

představuje úvahu, v níž si Hamlet klade otázku „Být či nebýt“ – jednat či nejednat; jde o rozhodnutí, jaký je smysl života, zda pasivita („tupě snášet slova“), nebo aktivita („chopit se zbraně“).

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button