CITACEZábava

100+ citáty o lásce

Přečtěte si nejkrásnější zamilované citáty. Na cestě k pravé lásce jsou tři velké balvany: sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je nepřeválcujete, nepostoupíte. 

 

Citáty o lásce

 

Citáty o lásce

 

Odloučení je pro lásku totéž co vítr pro oheň. Pokud je slabá, uhasí ji, pokud je silná, roznítí ji.

Každý z nás vypráví ostatním své příběhy. Příběhy nás formují. Znát někoho znamená znát jeho příběh.
V životě můžete získat vše, co chcete, tím, že pomůžete ostatním lidem získat to, co chtějí. (Zig Ziglar)

Z psychologického hlediska je nemožné, aby láska milenců měla stejnou úroveň. Jeden druhého vždy miluje víc, než může být milován druhým. A právě zde je rozum v lásce důležitým faktorem, který může vyrovnat rozdíly v úrovni lásky. Citáty o přátelství

Důvěra je jako velmi křehká květina – trvá dlouho, než vykvete, a snadno se rozšlape. (Manfred De Vries)

Žádný muž ani žena neví, co je to dokonalá láska, dokud nejsou manželé nebo manželky čtvrt století. (Mark Twain)

 

Citáty o lásce

 

Láska umírá z nedostatku péče stejně jako květina, strom nebo keř. (Zig Ziglar)

Chceme-li člověka pochopit, musíme prožívat jeho pocity, trpět jeho bolestmi a užívat si jeho radosti. (T.Jacobs-Stewart)

Citáty o lidech

 

Nejkrásnější zamilované citáty

 

Nejkrásnější zamilované citáty

 

Empatie je ochota vcítit se do pocitů druhých lidí, vnímat jejich nevyslovená přání a chápat jejich potřeby. (T.Jacobs-Stewart)

Každý polibek je zárodkem hmotné lásky. Citáty o dětech

Milujeme ty, kteří nás odmítají, odmítáme ty, kteří nás milují!!!

V lásce neexistují žádná pravidla. Snažíte se ovládat své pocity? K čemu to všechno je? Nakonec rozhoduje srdce a nám nezbývá než mu naslouchat. Citáty o rodině

Opravdová láska je umění najít na světě někoho, s kým si rozumíte lépe než sami se sebou.

 

Citáty pro žena

 

Citáty pro žena

 

Pro svět můžete být jen jedním člověkem, ale pro jednoho člověka můžete být celým světem.

Milenci při polibku zavírají oči, protože chtějí vidět srdcem.

Je mnohem snazší složit hroudu uhlí než vyznat lásku.

Láska se rodí ze spojení rozumu a nerozumu. (MARCEL ACHARD)

Láska nepodléhá žádným vesmírným zákonům, ale čistě pozemským, a je výsledkem volné soutěže mezi pohlavími. (THOMAS BROWNE)
Citáty o lásce

 

Láska je tak krásná, ale zároveň tak krutá, předstírá, že je tvůj nejlepší přítel, dává ti křídla, ale pak ti je v největší výšce vezme.

A kdyby pravda byla vším a láska pouhým snem, ulehla bych ke spánku a nechtěla se probudit.

Láska je krásná květina, ale chce to odvahu jít na okraj strašlivé propasti a utrhnout ji.

 

Citáty pro muže

 

Citáty pro muže

 

Pro mě je láska soukromá srdeční záležitost, do které nerad strkám prsty rozumu. (L. Fürnberg)

 

Láska je smyslem našeho života a jeho jediným cílem. (B. Disraeli)

Většina lidí se domnívá, že milovat znamená být milován. Pravda je však opačná: milovat znamená milovat. (E. Fromm)

Láska je prvním poznáním smyslů života. Ale zároveň poslední ohlédnutí za dětstvím.

 

Kromě důvěrného doteku dvou těl jsou k lásce stále zapotřebí něžná slova. Pokud si muž a žena nemají co říct, láska mezi nimi není možná. (SIMONE DE BEAVOUR)

S láskou je to jako s ledvinovou kolikou. Dokud nemáte záchvat, nedokážete si něco takového ani představit. A když vám to někdo řekne, nevěříte tomu.

 

Láska je něco, co žena touží zažít, aby se v přítomnosti muže necítila tak osamělá a necítila se tak provinile, když s ním spí. (JOSEPH BABBIT? BASHFORTH)

Láska nespočívá v tom, že se lidé dívají jeden na druhého, ale v tom, že se společně dívají stejným směrem.

 

Oblíbené citáty 

 

Oblíbené citáty 

 

Říkáte, že milujete déšť, ale když prší, otevřete deštník. Říkáte, že milujete vítr, ale když fouká, stáhněte okenice. A proto se bojím dne, kdy řekneš „Miluji tě“.

 

Láska je jako les, do kterého když člověk vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.

Láska je jako loterie… nikdy nevíte, jestli ji vyhrajete.

 

Nejvíce polovičatě zamilovaní nejsou ti, kteří se nešťastně zamilují, ale ti, kteří se nemohou zbavit toho, koho už nemilují.

 

Láska může být nekonečně dlouhá jako nit, ale také se může snadno přetrhnout.

 

Citáty ze srdce – Citáty o lásce

 

Citáty ze srdce - Citáty o lásce

 

Zapomeňte. Zapomeňte, to se snadno řekne. Ale mé srdce nechce zapomenout. Citáty o lásce.

 

Dva lidé, kteří se milují, jsou na sobě vždy závislí – nevychází to zvenčí, ale z vnitřní potřeby. (Trojan)

 

Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná ..

 

Od chvíle, kdy se zamilujete, nevidíte ani to nejmoudřejší, jak to skutečně vypadá.

 

Láska není nic, když musíte být pro druhého nešťastní.

 

Láska je všechno, když vše, co dáváš, dostáváš zpět.

 

Slova plná lásky – Lovingly Quotes

 

Slova plná lásky - Lovingly Quotes

 

Pokud se dožiješ sta let, chci se dožít sta let bez jediného dne, abych nikdy nemusel žít bez tebe…

 

Láska je zisk, když spojíte dvě srdce.

 

Láska je riziko, když musíte říct, co cítíte.

 

Kapka lásky je víc než oceán rozumu.

 

Když láska ztroskotá, když ten druhý city neopětuje.

Láska je strach, že ten druhý necítí to, co cítíte vy.

Láska je štěstí, které si navzájem dáváme.

Srdce má důvody, kterým rozum nerozumí.

 

 

O lásce

 

O lásce

Láska je jako matematický příklad. Citáty o lásce. Spočítáte si to a zjistíte, že jste někde udělali chybu. Chceš se vrátit, ale nemůžeš – zvoní…

Láska nestárne – pokud máte zájem ji budovat, opravovat a doplňovat. Pokud jen nečekáte, až něco přijde samo.

 

Nehledejte krásu, nemá srdce. Hledejte srdce, krása přijde sama.

 

Láska by měla být něžnou hrou citů, ne násilným používáním těl.

 

Nejjistějším znakem lásky je mrazivá myšlenka, která člověka čas od času přepadne, když si uvědomí, že milovanou bytost nemůže mít neustále po svém boku. (Ellin)

 

Láska je jako žiletka, také tak nepostradatelná a zároveň schopná řezat do krve.

 

Láska je pro člověka ještě složitější než matematika s neřešitelnými příklady. (Einstein)

 

Někteří lidé do našeho života vstoupí a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.

 

Láska je jako vítr. Nemůžete ji vidět, ale můžete ji cítit.

 

Láska se ptá přátelství: „Proč jsi na světě, když já existuji? Vždyť vy působíte bolesti a rány, ale já je hojím.“

 

Říká se, že čas je nepřítelem lásky. Není to pravda! Čas jen stírá barvu, mizí neupřímný smutek, přeludné vášně. Pravdivé pocity však přetrvávají.

 

Město slovy

 

Město slovy

 

Jsme-li vzdáleni od toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě tím bezpečněji, čím silnější je naše láska, protože veškerou sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme dovnitř. Citáty o lásce. Ale jak brzy, jak rychle jsme z tohoto klamu vytrženi, když se nám náhle, ve vší nevyhnutelnosti, před očima znovu objeví ten, o němž jsme si mysleli, že se ho můžeme zříci.

 

Láska dokáže proměnit smutek ve štěstí.

 

Člověku trvá minutu, než si někoho oblíbí. Hodina na jeho správný odhad. Den na to, aby se do něj zamilovala, ale celý život na to, aby na něj zapomněla!

 

Láska je nejsilnější ze všech vášní, protože útočí na hlavu, srdce i tělo zároveň. (Voltaire)

 

Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byli šťastní. (Brigitte Bardot)

 

Ať už jdete kamkoli, nezapomeňte si s sebou vzít srdce.

 

Čím více milujete, tím více jste tím druhým.

 

Rozprostírám své sny u tvých nohou, šlapeš lehce, protože šlapeš po mých snech.

 

Hřejivé pro duši

 

Hřejivé pro duši

 

Myslet lze pouze myslí, ale rozumět lze pouze srdcem. Citáty o lásce.

 

Nikdy se nemračte, ani když jste smutní, protože nikdy nevíte, kdo se do vašeho úsměvu může zamilovat!

 

Je lepší dostat kamínek z lásky než diamant z povinnosti.

 

Žárlivost je přechodem mezi láskou a nenávistí.

 

Nikdy neodhánějte lásku. Na světě je ho tak málo.

 

Láska je jako sněhová vločka. Když si myslíte, že ji pevně držíte, rozplyne se.

 

Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božstvo, zdroj ctnosti.

 

Hezké citáty od milenců – Lovingly citáty

 

Hezké citáty od milenců - Lovingly citáty

 

Kde není láska, vynikne každá chyba. (anglické přísloví)

 

S idioty je to jako s láskou: nikdo je nezasévá, vyrůstají sami. Gustave Flaubert

 

Láska je prsten a prsten nemá konce.

 

Láska je jako sklo: roztříští se, když ji uchopíte příliš nejistě nebo příliš prudce.

 

Mnoho lidí se neodváží milovat právě proto, že je v sázce příliš mnoho věcí, příliš mnoho budoucnosti a minulosti. (P. Coelho)

 

Neztrácejte čas s někým, kdo ho nechce trávit s vámi!

 

Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se kvůli tomu mohli odvrátit od toho, co máme rádi. (Albert Camus)

 

Láska je snahou o podobenství. Je to zrcadlo, ve kterém se oba dívají na sebe a chtějí vypadat jako jeden.

 

Nemůžeme se nutit milovat někoho jen proto, že si to přejeme. Phyllis Dorothy James

 

Láska má příchuť věčnosti. Citáty o lásce.

 

Milovat znamená radovat se ze štěstí druhého.

 

V srdci člověka, který není schopen obětovat svůj život, aby zachránil toho, koho miluje, není pravá láska. (André Maurois)

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button