PtáciPTÁCI A PAPOUŠCI

Kolik druhů ptáků žije na Slovensku – jaké to jsou?

Kolik druhů ptáků žije na Slovensku?  Na Slovensku se vyskytuje přibližně 400 druhů ptáků. Tento počet zahrnuje trvale a dočasně hnízdící druhy, jakož i druhy stěhovavé a zimující. 

Kolik druhů ptáků žije na Slovensku

 

Kolik druhů ptáků žije na Slovensku

 

Mezi nejčastěji pozorované ptáky u nás patří například vrabec domácí, kos černý, kos černý, strakapoud, sýkora koňadra, drozd zpěvný a černý, čejka chocholatá, rorýs obecný, lejsek bělokrký, husa černá a kachna divoká. Mastné vlasy

Ohrožené druhy ptáků na Slovensku 

 

Ohrožené druhy ptáků na Slovensku 

 

Kromě těchto druhů se na Slovensku vyskytují i vzácnější a ohrožené druhy, například orel skalní, orel mořský, jestřáb lesní, sokol stěhovavý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, rybák obecný, rybák velký, strakapoud bělohřbetý, krkavec velký a mnoho dalších. Kolik druhů ptáků žije na Slovensku. Největší města v Slovensko

Proč jsou ptáci důležití

 

Proč jsou ptáci důležití

 

Ptáci jsou důležitou součástí ekosystémů a přispívají k jejich udržení a fungování. V posledních letech jsou však ohroženy v důsledku neustálého úbytku přirozených stanovišť a změn klimatických podmínek. Jak naučit papouška mluvit 10 nejlepších tipů

Proto je důležité chránit a zachovat jejich prostředí, abychom se mohli i nadále těšit z jejich krásy a přispívat k zachování biologické rozmanitosti. 

 

Ptáci na Slovensku jsou systematicky monitorováni a zaznamenáváni. Nejvýznamnějšími organizacemi, které se na Slovensku zabývají monitoringem a ochranou ptáků, jsou Slovenská ornitologická společnost, Správa chráněných krajinných oblastí a národních parků, Slovenská asociace ochrany přírody a krajiny a mnoho dalších.

Ptáci Slovenska

 

Ptáci Slovenska

 

Ptáci mají pro Slovensko také hospodářský význam, protože lov a chov ptáků pro maso nebo vejce byl v minulosti běžnou činností. Dnes je již lov ptáků na Slovensku zakázán a chov ptáků je zaměřen především na zachování ohrožených druhů a jejich ochranu.

 

Kromě sledování a ochrany ptáků je velmi důležité také vzdělávat veřejnost o tom, jak jsou ptáci pro ekosystémy důležití a jakým hrozbám čelí. Proto se pořádají různé akce, školení a exkurze, kde se veřejnost může dozvědět více o ptácích a jejich ochraně.

 

Ptáci jsou proto na Slovensku důležitou součástí přírody a jejich ochrana a zachování jejich stanovišť jsou klíčové pro zachování biologické rozmanitosti a ekologické rovnováhy.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button